bezoek aan de Sint-Pauluskerk

 • Ingang voor bezoek: Veemarkt, hoek Zwartzusterstraat;
 • Gratis inkom;
 • Openingsuren:
  • Van 1 april t/m 31 oktober: alle dagen van 14u tot 17u.
  • Van 1 november t/m 31 maart: zaterdag en zondag van 14u tot 17u.

Uitzonderingen:

 1. De kerk is meestal open tijdens de schoolvakanties, die buiten het hoofdseizoen vallen (Pasen, herfstvakantie en Kerstmis).

 2. De kerk is in de namiddag af en toe gesloten tijdens plechtigheden of betalende concerten, die vooral tijdens het weekend kunnen plaats vinden.

Raadpleeg de kalender op deze website, of het maandelijkse Sint-Pauluskrantje of onze Facebookpagina “Sint-Pauluskerk Antwerpen” voor up-to-date informatie.

onthaal en gids

Er is tijdens de openingsdagen telkens een team van de Sint-Paulusvrienden aanwezig. Zij zorgen voor het onthaal in de kerk en laten u graag kennismaken met hun lievelingsplek- of kunstwerk. Spreek ze dus gerust aan, ze staan met plezier tot uw dienst tijdens het bezoek. U herkent ze aan de badge van de Sint-Paulusvrienden.

De Sint-Paulusvrienden bieden verscheidene betalende formulesaan voor gegidste bezoeken aan de site, aangepast aan uw wensen. Deze gidsbeurten kunnen ook buiten de gewone openingstijden geboekt worden. De meest populaire zijn:

 1. Standaard gidsbeurt, 90 minuten, EUR 85,00 voor groepen tot maximum 20 personen.

 2. Gidsbeurten voor groepen met blinden & slechtzienden, of mensen met een andere handicap: contacteer even de Sint-Paulusvrienden voor een formule op maat.

 3. Schoolklassen: aangepaste rondleidingen voor katholieke, andersgelovige of vrijzinnige scholen.

de Sint-Pauluskerk als actieve katholieke kerk

De Sint-Pauluskerk is een actieve katholieke kerk, die haar site openstelt voor alle bezoekers, ongeacht hun levensvisie. We willen een open huis zijn, waar we respect betonen aan iedereen die ons bezoekt. Als tegenprestatie vragen wij eerbied voor het spirituele karakter van onze kerk en site en vooral voor de mensen die er in stilte hun geloof willen beleven. Op die manier kan iedereen genieten van deze speciale plek in Antwerpen.

kunstschatten

Als u onze kunstschatten wenst te bekijken, dan is het handig om deze highlights zeker niet te missen:

 1. Onze tuinen.

 1. De Calvarietuin, met ingang langs de Veemarkt. Uniek in de wereld, met 64 beelden verspreid over het voormalige kerkhof van het dominicanenklooster. U loopt verder door de gang de kerk binnen.

 2. De Lourdestuin, met ingang langs de Sint-Paulusstraat (grote poort, naast nr 22). Voormalige boomgaard van het dominicanenklooster, met prachtig zicht op de kloosterruïnes. U moet even het blokje rond, om de ingang aan de Veemarkt te bereiken.

 1. De Kloostergangen

Twee intacte kloostergangen uit de 17de eeuw. De westelijke gang met een prachtige kruisweg uit de 19de eeuw, van de Antwerpse beeldsnijders De Boeck & Van Wint. De zuidelijke gang met mooie schilderijen uit de 17de eeuw.

 1. Het kerkschip uit de 16de eeuw

Licht! Gotische ramen strooien rijkelijk licht over het barokke, 17de-eeuwse interieur van het kerkschip. Neem voldoende tijd om de eikenhouten biechtstoelen te bekijken, in hun 3,50 meter hoge lambrisering, over de volledige lengte, aan beide zijden van de kerk. Een unieke serie van 15 schilderijen aan de noordzijde. Ze hangen al 400 jaar op dezelfde plek en zijn gemaakt door elf schilders: Rubens, zijn leerlingen en zijn vrienden: Van Dyck, Jordaens, De Vos, Francken, Teniers, ... Bewonder de twee andere werken van Rubens: de Aanbidding van de Herders en Het Dispuut; vergeet de twee prachtwerken van Gaspar De Craeyer niet.

Het spijt ons, maaru moet echt nog wat langer blijven, voor het schitterende beeldhouwwerk van van Baurscheit (lijdende madonna) of het mooiste barokke marmeren beeld van Europa: de Rosa van Lima van Artus Quellin. De bijna-rococo biechtstoel van Kerricx (of is het toch Quellin?), een heilige familie van de oude Artus Quellin, schilderijen van Erasmus Quellin en Pecher.

 1. Het hoogkoor, overwelfd in 1632

Het koorgestoelte, waar nog 72 zitplaatsen te bewonderen zijn (allen uitgerust met een misericordia-systeem, het modernste eigentijdse comfort – vraag er naar!). De stenen beelden van dominicaner heiligen en, last but not least, het hoofdaltaar uit 1670, geschonken door Ambrosius Capello, eerst prior van het dominicanenklooster, dan bisschop van Antwerpen. Van op het koor heb je het mooiste zicht op het historische Van Hagen orgel, dat werd ingespeeld tijdens het bezoek van de Zweedse (ex-) koningin Christina in de 17de eeuw.

 1. De schatkamer

Een gedeelte van onze ongelooflijke collectie kelken, monstransen, cibories en flambeeuwschilden. Unieke topwerken in goud en zilver, versierd met edelstenen. Neem een rondwandelblad aan de ingang en bekijk het allemaal op uw eigen tempo.

U stuurt best een e-mailtje voor verdere informatie over gidsbeurten of het bezoek aan de Sint-Pauluskerk: sintpaulusvrienden@proximus.be .

Tot spoedig!

 

Uw persoonsgegevens bij de Sint-Paulusparochie

Enkele van uw persoonsgegevens zijn bij ons, de Sint-Paulusparochie, bekend en opgeslagen. Wij hebben deze gegevens van u ontvangen naar aanleiding van een vroegere oppuntstelling van ons adressenbestand of omdat u deze via email, een antwoordformuliertje of onze website hebt bezorgd. Natuurlijk hechten wij waarde aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, waarvan uw persoonsgegevens deel uitmaken. Voor de gegevens die wij verwerken is de Sint-Paulusparochie verantwoordelijk. Daarom hebben wij dit beleid voor gegevensbescherming uitgewerkt en op onze website geplaatst. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij of hebben wij opgeslagen?

Wij verzamelen niet en beschikken ook niet over zogenaamd gevoelige persoonsgegevens.
Onze opgeslagen data beperken zich tot voor- en achternamen, e-mailadressen,
adresgegevens, telefoonnummers en mogelijk ook IP-adresadressen van de bezoekers van onze website en hun surfgedrag op onze website. 

Wij verzamelen in de regel geen gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar. We kunnen evenwel de leeftijd van de bezoekers van onze website niet controleren. Mocht het toch gebeurd zijn dat gegevens van een jongere -16 j. in ons gegevensbestand zouden opgeslagen zijn, dan worden deze gegevens verwijderd van zodra wij daarvan verwittigd worden. 

Met welk doel, op basis van welke grondslag en hoe lang verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij verwerken de persoonsgegevens waarvan hiervoor sprake enkel voor de volgende doeleinden: 
- de verzending van onze nieuwsbrieven en/of folders, in elektronische dan wel papieren versie;
- sporadische analyse van surfgedrag met het oog op verbetering van onze website en communicatie;
- verwerking op grond van een wettelijke verplichting.

Dit alles heeft tot doel u zo goed mogelijk te kunnen informeren over de religieuze vieringen, kunsthistorische benaderingen, gebeurtenissen en activiteiten van onze Paulusgemeenschap, concerten en evenementen, onze contacten met u zo efficiënt te laten verlopen en ons te gedragen naar onze wettelijke verplichtingen, waar nodig.

De bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig voor deze doeleinden bewaard.

Wil u aan deze opslag een einde stellen, dan volstaat een mailtje naar pastoor@sint-paulusparochie.be waarin u vraagt om uw gegevens te verwijderen. U kan ook altijd gebruik maken van de knop “uitschrijven” in onze nieuwsbrieven.

Zijn uw persoonsgegevens in onze bestanden beveiligd?

Wij hebben de passende administratieve en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, toegang door een onbevoegde en dgl. meer tegen te gaan. Mocht u vermoeden dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zouden zijn of iemand daartoe onrechtmatig toegang zou hebben gekregen, dan neemt u best contact op per mail: pastoor@sint-paulusparochie.be.

Wij delen alvast geen persoonsgegevens met derden.

Kan u uw gegevens controleren, corrigeren of eventueel verwijderen?

Natuurlijk.
U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u ook altijd het recht om uw vroegere toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Tenslotte hebt u ook altijd het recht om ons te verplichten uw persoonsgegevens, althans deze waarover we beschikken, naar uzelf of een derde door te sturen. 

Telkens volstaat het daarvoor een mailtje te richten naar pastoor@sint-paulusparochie.be

Verdere informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) op www.privacycommission.be.


Sint-Paulusparochie, St.-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen.
pastoor@sint-paulusparochie.be

Als u afscheid moet nemen...

Een van uw dierbaren is overleden. Nu komt de tijd van afscheid nemen. Als christenen worden wij uitgenodigd om de overledene aan God toe te vertrouwen.

Zo geven wij uitdrukking aan onze liefde voor haar/hem en aan onze hoop op de verrijzenis. Daarbij willen we eerlijk rekening houden met de wensen van de overledene en zijn familie.

Het spreekt vanzelf dat u voor alle vragen, voorstellen, wensen... betreffende dit afscheid terecht kunt bij de parochieverantwoordelijken. Hun naam en telefoonnummer vind u op deze website.

Een brochure die u kan begeleiden om het afscheid te organiseren kunt u via deze schakel afladen (gebruik "Ctrl p" om de brochure af te drukken).

Neem contact op met de pastoor voor een concrete afspraak (raadpleeg de informatiesteekkaart voor contactinformatie).