sint-pauluskrantje

 • Lees hier de uitgave 2019 juni van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje juni 2019

  Pastoor Paul Scheelen viert op 23 juni, de dag na zijn 80ste verjaardag, zijn vertrek en gaat met pensioen. Dat is een open deur intrappen, ik weet het, want al maanden wordt dit bericht via verschillende kanalen verspreid. Het zal een feest worden met de nodige toeters en bellen.

  Maar het is nu eenmaal een feit dat deze stuwende kracht afscheid neemt. Hij draaide meer dan 20 jaar mee in het wel en wee van onze parochie, als een sleutelfiguur, juist zoals Petrus, al heeft hij meer bewondering voor Paulus, de apostel van de actie.

  Pastoor Scheelen was ook de drijvende kracht achter het Sint-Pauluskrantje en dat niet alleen door zijn inspirerende artikels. Hij was zich bewust van het belang van een orgaan zoals ons krantje waarmee we een kleine 1600 e-mailadressen bereiken. Over netwerking gesproken.

  Bedankt Paul voor die jaren van inzet en vriendschap, al heb ik een donkerbruin vermoeden dat dit heengaan niet definitief is.

  Erwin Vandecauter 

 • Lees hier de uitgave 2019 maart van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje maart 2019

  LENTE- VASTEN...

  Periode om na te denken: een toekomst van hoop voor onze wereld?

  De laatste weken hebben jonge mensen ons een signaal gegeven om het ernstig te nemen met de gevolgen van de opwarming van de aarde en de gevolgen voor het klimaat. Op korte tijd zijn ze er in geslaagd om dit over grenzen heen te vertalen naar jong en oud. Er kan kritiek zijn over het spijbelen, over de snelheid waarmee ze oplossingen willen zien enz.  Feit is dat  ze er in slagen om in heel veel geledingen van de samenleving gesprekken op gang te trekken, wetenschappers op te sporen, politici aan hun vel te zitten om daadkracht te tonen voor de toekomst voor de volgende generaties.
  In onze turbulente wereld van vandaag is het zeker nodig dat er weer een woord van HOOP kan gesproken worden, een houding die in de kiemkracht en de kracht van liefde geworteld is. Onze overtuiging is dat deze Christelijke inspiratie weer relevant kan worden in deze samenleving. J.Moltmann schrijft in zijn recent boek: “Christelijke hoop is iets anders dan geloven in het economisch groeimodel”. Het Rijk Gods staat voor een rechtvaardige wereld, voor vrede en heelheid van de schepping. We worden uitgenodigd om aan dat visioen mee te werken. Er is veel verbeeldingskracht en overleg nodig om stappen te zetten. Dat vraagt tijd en meditatie persoonlijk en in groep.
  De periode van de Vasten kan daarin een sterke tijd zijn. De bijbellezingen in die periode, de inspiratie van Broederlijk delen, de getuigenis van mensen uit het Zuiden, de jonge ‘signaalgevers’ van het klimaat….; ze geven ons voeding om geloofwaardige gemeenschappen op te bouwen. (Tekst: A. Luyten)

  Wanneer je vast,
  trek dan geen somber gezicht,
  maar zalf je hoofd.
  Wanneer je vast zwaai dan de luiken
  van je strakke denkbeelden wijd open
  en laat een frisse wind
  naar binnen stromen.
   
  Wanneer je vast
  speur naar de wortels die je grond verharden.
  En hak ze uit tot je eenieder
  grootmoedig tegemoet kunt komen.
  Wanneer je vast
  bedenk  hoe onvoorspelbaar
  leven blijft verschijnen.
  En koester deze aarde
  tot in het kleinste dat ze voortbrengt.
   
  Wanneer je vast
  besef hoezeer je
  hoeder van je broeder bent.
  Duld niet dat iemand iets ontbeert.
  En word een mens van hoop
  Die onvermoeibaar, onvoorwaardelijk
  een weg aanlegt naar opstanding.  
  (K. Gelaude)
  De redactieploeg wenst u een zinvolle vastentijd toe.
  Erwin Vandecauter en Paul Scheelen
 • Lees hier de uitgave 2019 mei van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje mei 2019

  Meimaand - Mariamaand
  Maria, de vrouw die "JA" zei, "ja" tegen haar opdracht, "ja" op Gods vraag om mensworden.

  Maria kijkt niet naar haar zoon maar staart de wereld in met een treurige blik, alsof ze weet welk lot hem later te wachten staat.

  Erwin Vandecauter

 • Lees hier de uitgave 2019 november van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje november 2019

  De Sint-Paulusparochie speelt een unieke rol in het kleurrijke kerkelijke landschap in de stad Antwerpen. De betoverende architectuur, de onovertroffen Rozenkransreeks door de grootste Vlaamse meesters, de verbluffende verrijzenistuin, de schitterende muziekcultuur: dit vind je nergens in de wereld.

  Dit is een Godshuis om te ontdekken, om van te genieten en om steeds meer thuis te komen.

  Laat je alvast meenemen door dit Sint-Pauluskrantje en graag tot gauw in de Kerk!

  Pastoor Bart Paepen

 • Lees hier de uitgave 2019 oktober van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje oktober 2019

   Oktober - Mariamaand - Rozenkransmaand

  In Oktober
  als de zomer
  traag is doodgegaan
  bloeit een ander krans van rozen
  in het bidden van veel handen.
  Gij hebt
  Maria
  altijd met een glimlach
  ’t oor geneigd
  naar dit herhaalde
  noemen van uw naam.

  Bij de mysteries
  die door al die rozen gaan
  zijt Gij betrokken.

  En zij reiken U
  door dat gebed
  een regenboog gedenken aan.

  In de rij van deze krans
  bidt Gij een deel
  uit alle ‘Onze Vaders’ mee.

  Gij wordt met heel uw wezen
  diep en schouwend
  een doorklaarde zee
  wanneer het ‘Glorie zij…’
  door dat brevier
  van vele leken gaat.

  In oktober
  als de zomer
  traag is doodgegaan
  bloeit de rozenkrans
  waarin het Evangelie staat.

  door Willy Verschaetse C.Ss.R.

  Voor de redactie
  Erwin Vandecauter

 • Lees hier de uitgave 2019 september van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje september 2019

  Meer dan 200 jaar geleden zei John Keats het al in zijn episch gedicht “Endymion”: “A thing of beauty, is a joy forever”. 

  Ja, de mens onderscheidt zich van alle andere levende wezens op aarde door de zin voor en het beleven van schoonheid. Sinds we er weet van hebben getuigt de homo sapiëns van kunstzin.

  Het is die schoonheidszin waarin we heel regelmatig worden ondergedompeld en ten volle van kunnen genieten in een kerk die we mogen bestempelen als de mooiste van ……….

  Deze barokke omgeving, met topwerken van Antwerpse meesters, is het podium van een enorm scala aan muziek. Niet alleen concerten maar ook eucharistievieringen, opgeluisterd door orkest, koor, solisten en orgel, zorgen voor een muzikale in- en aanvulling van de liturgie. Want muziek is een vorm waarin het goddelijke zich thuis voelt, een intens gebeuren.

  Indien je een lijst van kunstvormen zou opmaken en de beleving hiervan als maatstaf neemt, dan is muziek nummer uno op de ranglijst (Immanuel Kant).

  Als je meer over de menselijke waarde van muziek wenst te lezen kan ik het boek “Thuis in muziek” van de Pools-Belgische filosofe Alicja Gescinska aanraden.

  Voor de redactie
  Erwin Vandecauter

 • Lees hier de uitgave 2020 februari van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje februari 2020

  Gedenk, o mens, slechts korte tijd ist 't dat gij op de wereld zijt.

  Eens is het allemaal gedaan,zult gij tot stof en as vergaan om te leven.... in de eeuwigheid.
  Al wat gij moeizaam hebt vergaard,aan geld en goed bijeengegaard,
  blijft hier,terwijl gij henengaat.

  Bezit ge niets of heb ge 't warm,we sterven allen even arm.
  Gedenk straks is het wellicht te laat!

  Gedenk, o mens 't geen niet verslijt : de vreugde die ge anderen hebt bereid.

  Waar gij u medemens bemint,daar is 't dat het paradijs begint,
  uw paradijs... voor de de eeuwigheid.

 • Lees hier de uitgave 2020 januari van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje januari 2020

   

  Optiek
  Omdat ik het me in mijn job minder dan ooit kan permitteren om kortzichtig te zijn, had ik een nieuwe bril nodig uit een zaak die er om drie brillen te halen maar één doet betalen. Van alle wissel- en hulpstukken die een mens aan zijn levensjaren moet toevoegen, vind ik een bril het object dat mij het meest verwonderd doet staan over Gods schepping. Want 315.000 jaar geleden wist geen kip dat een mens ooit een bril zou dragen en toch staan zijn oren daarvoor op de goeie plek. De jongeman die het refractiesysteem op mijn ogen duwde, bleek boven mijn verwachting uitermate competent in zijn stiel. Daardoor geraakte ons gesprek al gauw van zicht op inzicht en dus ook op mijn religieuze geaardheid, waaraan hij bovendien deelachtig was. Ik vertel daar doorgaans schroom- vol over, hij niet. Via vrienden was hij vier jaar terug op het spoor gekomen van een broederorde in Frankrijk die werkt met drugverslaafden. Het zou een totale ommekeer worden. Voor dag en dauw opstaan, buiten in de natuur al stappend een rozenkrans bidden, één keer per jaar naar huis komen en de rest. Hij had het drie jaar volgehouden en was met ver- ruimde blik en sans rancune huiswaarts gekeerd. Bovendien heeft hij een zus zuster in een Brugs klooster. Hij leek me nu dertig en zijn ongecompliceerde geloofsgetuigenis aan de toonbank deed me goed. ’s Avonds kreeg ik een vrouw over de vloer die mijn leeftijd heeft en vertelde hoe ze met vier soortgenoten uit Vlaanderen op 15 oogst naar Pukkelpop in

  Hasselt was getrokken om daar namens het Marialegioen aan de ingang wonderbaarlijke medailles uit te delen. Ze hadden de Tsunami van binnenhollende jeugd ongehavend overleefd en tegen elk van de jongeren die ze konden vatten gezegd dat Maria bescherming belooft aan ieder die ze draagt. Hang er dan maar vlug één om, hadden een aantal van hen gezegd. Tegen de avond hadden de dames 450 medailles uitgedeeld. Ik zie het mezelf echt nooit doen, maar het bezoek aan de optieker kwam juist op tijd. Ik moet dringend mijn blik ‘op uitkomen voor wat je gelooft’ verruimen.

  Ronald Sledsens

 • Lees hier de uitgave 2020 maart van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantjemaart 2020

 • Tijd om te bezinnen, te veranderen, te vernieuwen.
  Tijd om stil te staan, te bidden, verder te gaan.
  Tijd om te luisteren, te kijken, te voelen, te handelen en te delen.
  Tijd om dichter bij jezelf te komen.
  Tijd om naar anderen te gaan.
  Tijd om God terug op het spoor te komen.
  Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft.
  Tijd om terug vast te nemen wat leven en toekomst geeft.

  In onze samenleving maken mensen afspraken met elkaar om gedurende 40 dagen geen vlees te eten, geen alcohol te drinken omwille van eigen gezondheid maar ook uit respect voor het milieu of als voorbeeld voor hun kinderen en kleinkinderen.

  Wat uitgespaard wordt wil men Broederlijk Delen.

  Als christenen hebben we in deze samenleving meer dan ooit behoefte om te groeien naar een concrete eigen spiritualiteit. Meer dan in het verleden moeten we dat in verbondenheid met elkaar beleven, groeiend naar Pasen

  Ieder van ons zegt vaak: ‘we zouden er eens iets moeten aan doen. Maar ja….’

  Als geloofsgemeenschap werkt het stimulerend om zo’n project samen aan te pakken.

  Aswoensdag 10 februari om 18.30 uur nodigen wij u uit om in teken en gebed deze vastentijd samen te starten.