Lees hier de uitgave 2020 februari van het sint-pauluskrantje.

Sint-Pauluskrantje februari 2020

Gedenk, o mens, slechts korte tijd ist 't dat gij op de wereld zijt.

Eens is het allemaal gedaan,zult gij tot stof en as vergaan om te leven.... in de eeuwigheid.
Al wat gij moeizaam hebt vergaard,aan geld en goed bijeengegaard,
blijft hier,terwijl gij henengaat.

Bezit ge niets of heb ge 't warm,we sterven allen even arm.
Gedenk straks is het wellicht te laat!

Gedenk, o mens 't geen niet verslijt : de vreugde die ge anderen hebt bereid.

Waar gij u medemens bemint,daar is 't dat het paradijs begint,
uw paradijs... voor de de eeuwigheid.

Lees hier de uitgave 2020 januari van het sint-pauluskrantje.

Sint-Pauluskrantje januari 2020

 

Optiek
Omdat ik het me in mijn job minder dan ooit kan permitteren om kortzichtig te zijn, had ik een nieuwe bril nodig uit een zaak die er om drie brillen te halen maar één doet betalen. Van alle wissel- en hulpstukken die een mens aan zijn levensjaren moet toevoegen, vind ik een bril het object dat mij het meest verwonderd doet staan over Gods schepping. Want 315.000 jaar geleden wist geen kip dat een mens ooit een bril zou dragen en toch staan zijn oren daarvoor op de goeie plek. De jongeman die het refractiesysteem op mijn ogen duwde, bleek boven mijn verwachting uitermate competent in zijn stiel. Daardoor geraakte ons gesprek al gauw van zicht op inzicht en dus ook op mijn religieuze geaardheid, waaraan hij bovendien deelachtig was. Ik vertel daar doorgaans schroom- vol over, hij niet. Via vrienden was hij vier jaar terug op het spoor gekomen van een broederorde in Frankrijk die werkt met drugverslaafden. Het zou een totale ommekeer worden. Voor dag en dauw opstaan, buiten in de natuur al stappend een rozenkrans bidden, één keer per jaar naar huis komen en de rest. Hij had het drie jaar volgehouden en was met ver- ruimde blik en sans rancune huiswaarts gekeerd. Bovendien heeft hij een zus zuster in een Brugs klooster. Hij leek me nu dertig en zijn ongecompliceerde geloofsgetuigenis aan de toonbank deed me goed. ’s Avonds kreeg ik een vrouw over de vloer die mijn leeftijd heeft en vertelde hoe ze met vier soortgenoten uit Vlaanderen op 15 oogst naar Pukkelpop in

Hasselt was getrokken om daar namens het Marialegioen aan de ingang wonderbaarlijke medailles uit te delen. Ze hadden de Tsunami van binnenhollende jeugd ongehavend overleefd en tegen elk van de jongeren die ze konden vatten gezegd dat Maria bescherming belooft aan ieder die ze draagt. Hang er dan maar vlug één om, hadden een aantal van hen gezegd. Tegen de avond hadden de dames 450 medailles uitgedeeld. Ik zie het mezelf echt nooit doen, maar het bezoek aan de optieker kwam juist op tijd. Ik moet dringend mijn blik ‘op uitkomen voor wat je gelooft’ verruimen.

Ronald Sledsens

Lees hier de uitgave 2019 december van het sint-pauluskrantje.

Sint-Pauluskrantje december 2019

 

ALS ER OOIT EEN NACHT IS

Als er ooit een nacht is
waarin mensen Gods menslievendheid
zien geboren worden
in een mens, Jezus van Nazareth,
dan is het deze nacht.
Dat deze mens naar Gods hart
steeds meer in ons geboren wordt.

Als er ooit een nacht is
waarin kinderen en jongeren
in armoede mogen hopen
op een betere toekomst,
dan is het deze nacht.
Dat wij het nooit opgeven met hen.

Als ooit in een nacht
onweerlegbaar aan het licht is gekomen
dat er hoop is voor kleine mensen,
dat God een toekomst heeft
voor al wat kwetsbaar is,
dan is het deze nacht.
Dat we klein en kwetsbaar genoeg zijn
om Gods woord te horen, zijn licht te ontvangen.

Lees hier de uitgave 2019 november van het sint-pauluskrantje.

Sint-Pauluskrantje november 2019

De Sint-Paulusparochie speelt een unieke rol in het kleurrijke kerkelijke landschap in de stad Antwerpen. De betoverende architectuur, de onovertroffen Rozenkransreeks door de grootste Vlaamse meesters, de verbluffende verrijzenistuin, de schitterende muziekcultuur: dit vind je nergens in de wereld.

Dit is een Godshuis om te ontdekken, om van te genieten en om steeds meer thuis te komen.

Laat je alvast meenemen door dit Sint-Pauluskrantje en graag tot gauw in de Kerk!

Pastoor Bart Paepen