Lees hier de uitgave 2020 februari van het sint-pauluskrantje.

Sint-Pauluskrantje februari 2020

Gedenk, o mens, slechts korte tijd ist 't dat gij op de wereld zijt.

Eens is het allemaal gedaan,zult gij tot stof en as vergaan om te leven.... in de eeuwigheid.
Al wat gij moeizaam hebt vergaard,aan geld en goed bijeengegaard,
blijft hier,terwijl gij henengaat.

Bezit ge niets of heb ge 't warm,we sterven allen even arm.
Gedenk straks is het wellicht te laat!

Gedenk, o mens 't geen niet verslijt : de vreugde die ge anderen hebt bereid.

Waar gij u medemens bemint,daar is 't dat het paradijs begint,
uw paradijs... voor de de eeuwigheid.