Lees hier de uitgave 2015 december van het sint-pauluskrantje.

Zondag … een tweede adventskaars. De tijd dringt….
Advent betekent : ‘dat wat naar je toekomt’, ‘je toekomst’.

Verwachten en uitzien… kracht in mensen.
Meer dan een mooie droom.
Stille kracht om je te wagen aan tegenstroom,
tegen al het genadeloze en ontmenselijken in.

Verwachten en uitzien: het drijft miljoenen mensen vooruit om oorlog en geweld te ontvluchten,
op zoek naar vrede, rust, een toekomst voor hun kinderen.

Verwachten en uitzien daagt ons uit, drijft ons voort
om hen recht en kracht en onderdak te schenken .
Doen wat God zou doen. Omzien naar wie achter blijft.

Oude profeten van Israël: Jeremia, Baruch, Sefanja en Micha, vuren ons aan. Daar heb je evangelist Lucas, wiens ‘blijde boodschap’ in het leesrooster van het C-jaar centraal staat. Een gedrevene die leeft te midden van grote culturele verscheidenheid, snijpunt van het joodse monotheïsme en het hellenistische denken.

Hij beseft ten volle dat het geloof in Christus niet vanzelfsprekend is. Toch raakt hij het hart van mensen.
Brengt heilsboodschap op mensenmaat.

Wie Lucas beter wil leren kennen in tekst en context is van harte welkom op de drie Bijbelavonden. (zie pg 6)

Misschien hebt u ook de Nocturne: “St.-Paulus tegen armoede” beleefd. Schitterend toch die inzet van velen.

Neus ondertussen rustig in ons krantje.

Hartelijke groet namens het parochieteam,

Jos Phlippo en Paul Scheelen