sint-pauluskrantje

 • Lees hier de uitgave 2019 oktober van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje oktober 2019

   Oktober - Mariamaand - Rozenkransmaand

  In Oktober
  als de zomer
  traag is doodgegaan
  bloeit een ander krans van rozen
  in het bidden van veel handen.
  Gij hebt
  Maria
  altijd met een glimlach
  ’t oor geneigd
  naar dit herhaalde
  noemen van uw naam.

  Bij de mysteries
  die door al die rozen gaan
  zijt Gij betrokken.

  En zij reiken U
  door dat gebed
  een regenboog gedenken aan.

  In de rij van deze krans
  bidt Gij een deel
  uit alle ‘Onze Vaders’ mee.

  Gij wordt met heel uw wezen
  diep en schouwend
  een doorklaarde zee
  wanneer het ‘Glorie zij…’
  door dat brevier
  van vele leken gaat.

  In oktober
  als de zomer
  traag is doodgegaan
  bloeit de rozenkrans
  waarin het Evangelie staat.

  door Willy Verschaetse C.Ss.R.

  Voor de redactie
  Erwin Vandecauter

 • Lees hier de uitgave 2019 september van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje september 2019

  Meer dan 200 jaar geleden zei John Keats het al in zijn episch gedicht “Endymion”: “A thing of beauty, is a joy forever”. 

  Ja, de mens onderscheidt zich van alle andere levende wezens op aarde door de zin voor en het beleven van schoonheid. Sinds we er weet van hebben getuigt de homo sapiëns van kunstzin.

  Het is die schoonheidszin waarin we heel regelmatig worden ondergedompeld en ten volle van kunnen genieten in een kerk die we mogen bestempelen als de mooiste van ……….

  Deze barokke omgeving, met topwerken van Antwerpse meesters, is het podium van een enorm scala aan muziek. Niet alleen concerten maar ook eucharistievieringen, opgeluisterd door orkest, koor, solisten en orgel, zorgen voor een muzikale in- en aanvulling van de liturgie. Want muziek is een vorm waarin het goddelijke zich thuis voelt, een intens gebeuren.

  Indien je een lijst van kunstvormen zou opmaken en de beleving hiervan als maatstaf neemt, dan is muziek nummer uno op de ranglijst (Immanuel Kant).

  Als je meer over de menselijke waarde van muziek wenst te lezen kan ik het boek “Thuis in muziek” van de Pools-Belgische filosofe Alicja Gescinska aanraden.

  Voor de redactie
  Erwin Vandecauter

 • Lees hier de uitgave 2020 februari van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje februari 2020

  Gedenk, o mens, slechts korte tijd ist 't dat gij op de wereld zijt.

  Eens is het allemaal gedaan,zult gij tot stof en as vergaan om te leven.... in de eeuwigheid.
  Al wat gij moeizaam hebt vergaard,aan geld en goed bijeengegaard,
  blijft hier,terwijl gij henengaat.

  Bezit ge niets of heb ge 't warm,we sterven allen even arm.
  Gedenk straks is het wellicht te laat!

  Gedenk, o mens 't geen niet verslijt : de vreugde die ge anderen hebt bereid.

  Waar gij u medemens bemint,daar is 't dat het paradijs begint,
  uw paradijs... voor de de eeuwigheid.

 • Lees hier de uitgave 2020 januari van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje januari 2020

   

  Optiek
  Omdat ik het me in mijn job minder dan ooit kan permitteren om kortzichtig te zijn, had ik een nieuwe bril nodig uit een zaak die er om drie brillen te halen maar één doet betalen. Van alle wissel- en hulpstukken die een mens aan zijn levensjaren moet toevoegen, vind ik een bril het object dat mij het meest verwonderd doet staan over Gods schepping. Want 315.000 jaar geleden wist geen kip dat een mens ooit een bril zou dragen en toch staan zijn oren daarvoor op de goeie plek. De jongeman die het refractiesysteem op mijn ogen duwde, bleek boven mijn verwachting uitermate competent in zijn stiel. Daardoor geraakte ons gesprek al gauw van zicht op inzicht en dus ook op mijn religieuze geaardheid, waaraan hij bovendien deelachtig was. Ik vertel daar doorgaans schroom- vol over, hij niet. Via vrienden was hij vier jaar terug op het spoor gekomen van een broederorde in Frankrijk die werkt met drugverslaafden. Het zou een totale ommekeer worden. Voor dag en dauw opstaan, buiten in de natuur al stappend een rozenkrans bidden, één keer per jaar naar huis komen en de rest. Hij had het drie jaar volgehouden en was met ver- ruimde blik en sans rancune huiswaarts gekeerd. Bovendien heeft hij een zus zuster in een Brugs klooster. Hij leek me nu dertig en zijn ongecompliceerde geloofsgetuigenis aan de toonbank deed me goed. ’s Avonds kreeg ik een vrouw over de vloer die mijn leeftijd heeft en vertelde hoe ze met vier soortgenoten uit Vlaanderen op 15 oogst naar Pukkelpop in

  Hasselt was getrokken om daar namens het Marialegioen aan de ingang wonderbaarlijke medailles uit te delen. Ze hadden de Tsunami van binnenhollende jeugd ongehavend overleefd en tegen elk van de jongeren die ze konden vatten gezegd dat Maria bescherming belooft aan ieder die ze draagt. Hang er dan maar vlug één om, hadden een aantal van hen gezegd. Tegen de avond hadden de dames 450 medailles uitgedeeld. Ik zie het mezelf echt nooit doen, maar het bezoek aan de optieker kwam juist op tijd. Ik moet dringend mijn blik ‘op uitkomen voor wat je gelooft’ verruimen.

  Ronald Sledsens

 • Lees hier de uitgave 2020 maart van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantjemaart 2020

 • Tijd om te bezinnen, te veranderen, te vernieuwen.
  Tijd om stil te staan, te bidden, verder te gaan.
  Tijd om te luisteren, te kijken, te voelen, te handelen en te delen.
  Tijd om dichter bij jezelf te komen.
  Tijd om naar anderen te gaan.
  Tijd om God terug op het spoor te komen.
  Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft.
  Tijd om terug vast te nemen wat leven en toekomst geeft.

  In onze samenleving maken mensen afspraken met elkaar om gedurende 40 dagen geen vlees te eten, geen alcohol te drinken omwille van eigen gezondheid maar ook uit respect voor het milieu of als voorbeeld voor hun kinderen en kleinkinderen.

  Wat uitgespaard wordt wil men Broederlijk Delen.

  Als christenen hebben we in deze samenleving meer dan ooit behoefte om te groeien naar een concrete eigen spiritualiteit. Meer dan in het verleden moeten we dat in verbondenheid met elkaar beleven, groeiend naar Pasen

  Ieder van ons zegt vaak: ‘we zouden er eens iets moeten aan doen. Maar ja….’

  Als geloofsgemeenschap werkt het stimulerend om zo’n project samen aan te pakken.

  Aswoensdag 10 februari om 18.30 uur nodigen wij u uit om in teken en gebed deze vastentijd samen te starten.