sint-pauluskrantje

 • Lees hier de uitgave 2016 februari van het sint-pauluskrantje.

  ‘De hemel heeft een bleke tint
  van geheimzinnig ongeboren leven
  dat overal en nergens is.’
  Hannie Michaelis

  Na de overvloed aan nieuwjaarsrecepties met al wat daarbij hoort aan jaaroverzichten, goede wensen en grootste plannen voor het nieuwe jaar, rijkelijk gekruid en overgoten met de onontbeerlijke hapjes en drankjes, kunnen we met nieuwe ademruimte en frisse moed van start gaan.
  Het is (nog) geen winter geweest, maar waar je ook kijkt, merk je hoe struik en bloem (voorbarige) lentekriebels vertonen. Weerkundigen en botanisten zeggen dat niet zozeer de temperatuur als wel het licht, die vroege bloei bevorderen.
  En zou dat bij mensen niet net zo werken? Zeg nu zelf, voel je het diep vanbinnen ook niet kriebelen nu de dagen lengen? Hangt de (februari)lucht niet vol belofte : vol van dat ‘geheimzinnig ongeboren leven’ zoals de dichteres het omschrijft.

  Ik heb het een parabel genoemd, die onbaatzuchtige inzet voor de Sint-Paulusgemeenschap,
  mensen die deugd hebben aan elkaar, aan de liturgie, aan zorg voor anderen, aan ontmoeting.
  Die warm lopen om de schoonheid van de kerk niet alleen te delen,
  maar effectief spiritueel, materieel en financieel toekomst mogelijk te maken.
  Een verhaal van met stoelen sleuren,
  het met elkaar grondig oneens zijn,
  het onthaal verzorgen, kou lijden, rouw nabij zijn,
  veiligheid garanderen,
  eucharistisch samenzijn beleven.
  Een wonderbaar, aantrekkelijke parabel in de stad.

  En nu die vastentijd.
  de luiken openzwaaien
  en vastgeroeste denkbeelden bevragen.
  Speuren naar dat liefdesvisioen
  dat Jezus leven zo bezielde.
  Beseffen dat je hoeder bent van je broer
  en dat leven alles te maken heeft
  met het wonder van het delen..

  Een hartelijke groet van het parochieteam,
  pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2016 januari van het sint-pauluskrantje.

  We wensen ieder van harte 366 geluk-delende dagen toe.
  Ja, een dag extra.

  Magisch jaar zeggen jonge mensen tegenwoordig.
  De bijbel heeft het niet over koningen maar over wijzen.
  Mensen die op zoek gaan, durven achterlaten, in beweging komen.

  Merkwaardig. Uit het Oosten, sjokten vreemdelingen op zoek naar levensvervulling. Het schijnt van alle tijden te zijn.
  Beetje gek dat Mattheüs hen wijzen noemt.
  Hebben ze ons iets te vertellen?
  Hoogst onaangenaam wordt het als deze wijzen de notabelen en politiekers ondervragen rond hun diepste levensverwachting of hun Europese waarden. Zo iets maakt zenuwachtig.
  Want, zo knipoogt Matteüs,
  het licht was wel uit in die stad van zelfgenoegzaamheid en eigen dunk.
  En de Herodessen voelen nattigheid.
  Moeten we de verdragen van Genève niet opnieuw in vraag stellen?
  Heel snel zal er een hemeltergende schreeuw doorheen Betlehem opklinken.
  Is het Calais, is het de Turkse grens? Hoeveel verdronken vandaag?

  En zeggen dat het allemaal gekomen is met het licht van één enkele ster. Maar zo begint het geloofsverhaal van mensen altijd.
  Met een vonk die op een bepaald moment, meestal heel onverwacht, te midden van banale dagelijkse gebeurtenissen,
  inslaat in het hart van een mens.
  En dat moment, dat plotse vermoeden dat er meer is in het leven dan wij bevroeden, vormt de aanzet tot een persoonlijke zoektocht naar het geluk en tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Wijzen zijn mensen die durven knielen en uit handen geven.
  Dat ontdekken is een feest van openbaring.
  God breekt door. Een Godskind wordt gebaard in jou.

  Namens het team van Sint-Paulus
  Jos Phlippo en pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2016 juni van het sint-pauluskrantje.

  Ze stonden rond het gedachtenis-kunstwerk van de “onbekende vluchteling” in de tuin van Sint-Paulus: enkele protestante pastores uit Ruanda, een dominee en een verantwoordelijke van De Loodsen.

  “700 verdronken vluchtelingen deze week”.

  Een fait divers, overspoeld door stakingen en verkeershinder. Een moment van even schrikken, stil worden en biddend toevertrouwen.

  Ondertussen merkwaardige debatten over het behoud van Europese Christelijke waarden, terwijl elke verwijzing naar onze Christelijke wortels geweerd werd in het Europese handvest.

  Identificeert men christendom met anti-Islamitisch?

  Groot protest van zogezegd humanisten tegen de dialoog in de scholen. Katholiciteit moet gewaarborgd worden. Mooi is dat. Maar vanuit welke geest komen deze benaderingen?

  Of is er een zekere vrees dat het zoeken naar diepere spiritualiteit bij Christenen en Moslims - maar ook bij agnoste - sterkere vragen zou stellen aan onze moderne samenleving waar God geen plaats meer heeft?

  Iemand schreef nog in zijn column:’ wij hebben eerder een draagvlak nodig dan softe dingen als barmhartigheid’.

  Is dat zo?

  Vertelt ons draagvlak dan van ontvankelijkheid, ontmoeting, uitdaging om te vergeven, leven met aandacht? Wat hebben we nood aan een krachtige spiritualiteit boven willekeur.

  Met deze bedenkingen gaan we de zomer in - met een hartelijke groet vanwege de redactie,

  Erwin Vandecauter, Leo Van achter, Marie-Paule Verhoeven en pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2016 maart van het sint-pauluskrantje.

  Het moderne kunstwerk van Ramirez, Utopia,
  in de binnentuin van St.-Paulus,
  krijgt meer en meer aandacht vooral bij valavond.
  Vanuit de container, beeld van menselijke ontwaarding,
  lichten woorden op als empathie, barmhartigheid,
  gedeelde tafel, presentie, thuis...
  Doorheen fluïde figuren, geknakt, soms omarmend, gevleugeld,
  zoekt het licht weerkaatsing.

  Bijbelse beelden duikelen dan in je op.
  Het uitdagend vuur,
  dwars doorheen verscheurende dorens van ‘het braambos’.
  Israël kende nog geen containers
  maar wel deportatie, vluchten, radeloos op zoek naar een plek grond
  en toekomst voor je kind.
  Zal broeder Mozes achteruitdeinzen voor dit vuur?

  Het is een verhaal van aarzelen zoals op onze dagen,
  lees het maar na in Exodus,
  een verhaal van ontkenning, verantwoordelijkheid afschuiven,
  onmacht veinzen, weglopen van je diepste roeping.
  Wat moet dat met het licht uit de container?
  Zijn we niet zelf verlicht?
  Alhoewel, nu je het zegt: waren er geen drie grote woorden in de Franse revolutie. Ik hoor er nog maar één dat standhoudt: vrijheid.
  Zijn ‘gelijkheid’ en ‘broederlijkheid’ verdampt in ons verlicht bestaan?

  Voormalig Europees president Van Rompuy gaat deze dagen in talloze zalen opnieuw vertellen waar onze Europese roots lagen.
  Niet in het verlangen naar sterke economie maar in de krachtige wil om elke oorlog uit te bannen en dit door verzoening.

  Professor Jan De Maeseneer zal wel even geschrokken zijn van de reacties op zijn opiniestuk rond een onderzoek bij toekomstige artsen.
  Nog maar elf procent van de studenten wil huisarts worden, ontdekte hij, maar opvallend was dat de meesten zich aansloten bij het “individueel schuldmodel”. ‘Wie niet succesvol is heeft zijn best niet gedaan’.
  Woordjes als “mededogen- empathie” kwamen niet voor het voetlicht.

  Na een eerste gulp van negatieve reacties ontstond er toch stilaan een boeiend doordenken, inspirerend.
  Hoe kan de kreet uit de container ons verdiepen om bewuster onze Joods-Christelijke roots te herontdekken
  en de Opstand van Pasen te begrijpen?

  Namens de redactieploeg, een hartelijke groet,
  pastoor paul scheelen

 • Lees hier de uitgave 2016mei van het sint-pauluskrantje.

  Met zijn vinger wees hij naar een krantenartikel over ‘koeien zonder papieren’ aan de Turks-Bulgaarse grens,
  mensonwaardig behandeld.
  Mailverkeer tussen kabinetten van alle bestuurlijke niveaus.
  Ministers en ambassades ingeschakeld.
  Achter het struikgewas, honderden spiedende ogen van vluchtelingen hoe het verder zou aflopen met deze koehandel, vooral met henzelf.

  Naast mij zit Hisham. Een Syrische advocaat die opkwam voor slachtoffers van mensenhandel, gevlucht met vrouw en kind.
  Hij vertelt hoe zijn land meer dan één miljoen vluchtelingen opving uit Libanon en Irak. Ze woonden in mijn huis, bivakkeerden in mijn tuin. We leefden samen met anders gelovigen, zonder énig probleem.
  Ik doe nu alles om Nederlands te leren want mijn diploma telt hier niet, misschien wel mijn bachelor.
  Ik doe vrijwilligerswerk in het protestants Centrum.

  Dan begint onophoudelijk zijn mobieltje te flitsen.
  ‘Barrel bombs’ op Aleppo, kinderziekenhuis getroffen, dokters gedood. Elke nieuwe gsm-trilling brengt een rilling over zijn lijf.
  Familie en vrienden twitteren hun angst.
  Wie vermoordt onze kinderen en baby’s?
  Dokter Maaz Wassen, onze enige overgebleven pediater in deze grootstad vermorzeld terwijl hij baby’s trachtte te redden uit de brand.
  Het gesprek valt stil. De pijn is zo nabij.

  Binnen enkele dagen Hemelvaart.
  Beetje te letterlijk voor Aleppo.
  Engelen, want zo zijn al die wezens die iets van God in zich dragen,
  vragen waarom we naar de hemel staan te gapen.
  Het laatste wat Hij hen zegenend had laten zien,
  waren zijn gekwetste handen.
  Hij liet hen niet zijn hielen zien, maar Zijn handen!
  Naar hen en naar ons blijft Hij ze uitsteken, zegenend nabij.

  In dit jaar van barmhartigheid een hartelijke groet namens de redactie: Erwin Vandecauter, Leo Van Achter, Marie-Paule Verhoeven, Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2017 april van het sint-pauluskrantje.

  Dit jaar zal de Paashaas, met hoofdletter,
  de vakantie afsluiten.
  De kinderen zullen zijn eitjes rapen.
  Je moet hen toch iets mysterieus aanbieden
  dat het leven omhult:
  een ei leggende Lepus europaeus.
  Een aai factor die niets oproept, tot niets engageert.
  So what!!

  Doorheen het leven van elke dag, de gebeurtenissen,
  het lief hebben, de littekens, groeit bij vele mensen een vertrouwen, een niet te vatten mysterie dat uitdaagt om zin te geven, open te komen voor gerechtigheid en schoonheid.
  Een oproep om te gaan staan in de eigen waarheid.
  Je weet je verantwoordelijk voor elkaar, voor hongerende kinderen in deze wereld,
  voor de schepping, vanuit een Stem achter de dingen, vanuit een Gij, zo transcendent en zo nabij.

  Vanuit dit diepe aanvoelen heb je in elke lente behoefte om in gelovige gemeenschap Pasen te vieren. Pasca in het Hebreeuws betekent: “In het voorbijgaan”.
  Het is een merkwaardige term, altijd in de bijbel gebruikt voor God die ziet in het voorbijgaan.
  Alles draait rond “de blik” waarmee men, geëngageerd, om zich heen kijkt.
  Als Gods zoon ons voorbijgaat begint Hij het levensbrood te delen op Witte Donderdag,
  neemt alle consequenties op zich op Goede Vrijdag, beleeft op Pasen dat God ‘ja’ zegt op zijn leven in de opstanding..
  Het feest van Pasen heeft niets te maken met een lijk dat plots uit de kast komt maar met een kantelmoment waardoor al het goede, in de grijnslach van de samenleving terecht gekomen, boven het onbegrip wordt opgetild tegen de logica van de wereld in. Waar het leven meedogenloos tegen de muur werd gesmeten, wordt een nieuwe horizon geopend door een Liefde die sterker is dan al wat het leven vernietigt.
  Of zouden we het toch maar braafjes houden bij een ei-leggende, mysterieuze haas.

  Hartelijke groet vanwege de redactie,

  Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2017 december van het sint-pauluskrantje.

  We zullen ons in deze decembermaand weer een weg moeten kappen doorheen een woud van dennentakken, nostalgie en erup­ties van naastenliefde. De winkels liggen vol prullaria om onze hunker naar warme menselijkheid wat op te vullen met softie dingen.

  Weest waakzaam. Maar we weten het, goed bedoelde pogin­gen lopen vast in engelenhaar en kunstsneeuw.
  Schijnbaar geraken we nooit bij de plek van échte menswording, namelijk de stal:
  daar waar mensen onbeschut zijn, onzekerheid leeft, angst verlamt, zelfrespect verdwijnt.

  De technologie heeft ons geholpen om te overleven in een wereld van schaarste.
  Maar nu staan we voor het probleem om te overleven in een wereld van overvloed.
  Meer en meer mensen die het "gemaakt hebben" leven met een emotionele puinhoop
  terwijl er anderzijds een diepe scheur ontstaan is in ons maatschappelijk vangnet.
  1.700.000 Belgen leven onder de armoedegrens. 1 op 7.
  Die dingen moeten we durven zien.
  Leonard Cohen zong: ‘There is a crack in everything’. Er loopt een barst door alles heen.
  Precies door die barst komt het licht naar binnen. ‘That’s how the light gets in

  Advent is durven die barst te doorzien en Gods licht er doorheen te laten stromen.

  Warme Adventstijd toegewenst namens de redactie,

  Erwin Vandecauter en Paul Scheelen

   

 • Lees hier de uitgave 2017 januari van het sint-pauluskrantje.

  Eeuwen geleden zijn drie wijzen op weg gegaan
  met weelde van warmte,
  geloof, hoop en liefde,
  drie wijzen op weg met een ster.

  En alle goede wensen,
  alle hoop en hunker naar vrede voor het nieuwe jaar
  werden alweer met moordend geweld uiteengereten
  door de bloedige aanslag in Istanboel
  en daarbovenop
  de schaamteloos-brutale en wrede haatmails
  ten koste van een onschuldig slachtoffer.
  Wat drijft mensen toch zover?
  En wat een contrast met de waardige, verzoenende oproep van Kerims vader…
  Gesteund door een ganse dorpsgemeenschap in rouw
  en talloze blijken van meevoelen en verontwaardiging,
  weigerde hij elk haat, trotseerde trieste, op sensatie beluste pers .
  Een man die alles verloor
  noemde dat handvol racisten: ”arme mensen’.
  Een wijsheid met een ziel.
  Wat drijft een mens of wat bezielt een mens?

  Eeuwen geleden zijn drie wijzen op weg gegaan
  drie wijzen op weg met een ster…

  Hierbij, niet alleen ons krantje van januari
  maar ook de beste wensen vanwege de redactie:

  Erwin Vandecauter, Leo Van achter, Marie-Paule Verhoeven en Paul Scheelen.

   

 • Lees hier de uitgave 2017 juli van het sint-pauluskrantje.

  Ik neus nog al eens graag rond in oude kerkjes,
  met de geur van vocht en kaarsen en de sporen van eeuwenlang zoeken naar Gods houvast.

  Zo stond ik overlaatst voor zo’n pijnlijk beeld
  van de heilige Sebastiaan, gedrumd in een stoffige hoek.
  Tientallen pijlen in zijn borst
  maar ook afgeketste pijlen aan zijn voeten.

  Je denkt dan: waarom werd zo’n bloederig tafereel, midden een gemeenschap geplaatst? Wat ervaarden mensen daarbij?

  Hoe primitief Sebastiaan ook uitgebeeld,
  steevast staat hij te glimlachen.
  Zwaar verwond, maar niet ten diepste geraakt.
  Sommige pijlen vallen naar beneden,
  ketsen af op iets veel diepers en intenser in hem?

  Dit beeldje had dus bij mensen alles te maken met veerkracht,
  met het zoeken naar spiritualiteit,
  naar een diepere waarde, waarop de rest afketst.

  Doorheen eeuwen werd deze figuur een gelovige uitdaging om midden de onmenselijkheid van elke tijd,
  de moed te ontwikkelen in verzet te komen tegen pijnpunten in onze samenleving. En dit met de nodige tegenkantingen.
  Hoe kan je de ‘vooroordelen die je binnen jezelf optrekt’ afbreken,
  ontdekken dat onderlinge afhankelijkheid niet altijd een zwakte is maar een sterke kracht?

  Kijk! Sebastiaan is wat in de hoek gedrumd zoals het humanisme van een Gandhi, een Mandela, een Don Helder Câmara ook wat zieltogend in de vergeetput van de geschiedenis gewurmd werd als uiterst naïef.
  Maar ook een tegenbeweging is nu bezig. Een zoektocht naar nieuwe spiritualiteit bij gelovigen en anders gelovigen.

  Of wat zo’n oud beeldje van Sint Sebastiaan,
  met pijlen er in en pijlen er naast, ons allemaal kan vertellen.

  Namens de redactie u allen een zomerse tijd toegewenst,

  Erwin Vandecauter en Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2017 juni van het sint-pauluskrantje.

  We leven in een tijd van post-Truth.
  Het liegen gebeurt niet langer heimelijk maar versiert elk optreden om een populistisch publiek te charmeren.
  Wie tegengas geeft als rechter, kerk, journalist of wetenschapsmens is nep. Met een flinke ‘handshake’ maak je duidelijk dat de opwarming van de aarde je laatste zorg is en dat nieuwe, ondoordringbare muren moeten opgetrokken worden om het eigen volk ‘great’ te maken.
  De grootste hongercrisis sinds de tweede wereld oorlog,
  de ongebreidelde vluchtelingenstroom voor wapengeweld
  kon de ‘fantastic weapon deal’ met de Saoedi’s niet verpesten.
  Als een inktvlek verspreidt zich deze ideologie,
  gestoeld op leugens, voorgekauwd, getwitterd, goedkoop bedrog.

  Zijn we bedrogen in ons verlangen dat menselijke ontwikkeling en wetenschap de wereld humaner zou maken?
  Hoe klonk het weer, die Pinksterhymne?
  Een uitdagend lied van protest.

  ‘Kom, Schepper Geest
  Bewaar in ons de schroom van woorden en gebaren
  die behoedzaam mensen aanraken.
  Drenk onze ziel in stilte en omgeef ons met de zachte bries
  waarin wij opkijken naar uw aangezicht
  dat we bespeuren in de ogen van de ander.

  Waaraan zullen we jouw aanwezigheid herkennen,
  God die on­grijpbaar aanwezig bent in mijn bestaan?
  Ik zal je aanwezig weten, Geestkracht die hoogste gave bent,
  telkens jij de kans krijgt om in mij los te wriemelen
  wat er aan schoonheid bedolven ligt, diep in mijn hart.
  Ik zal je vooral aanwezig weten telkens als jij mijn plannen dwarsboomt en mij uitdaagt om mijzelf te heroriënteren,
  hoe pijnlijk ook.

  "Kom, Schepper, Geest
  daal op ons neer met uw vlammende vurigheid,
  priem uw stralen doorheen het banale van elke dag.
  Gij die riep: het worde licht in het leven van mensen,
  gij inspireerde altijd opnieuw profeten om recht te veren
  en macht en bezit en alles wat vastgekoekt zat
  opnieuw te vullen met een stroom aan mededogen.
  Tegen elke leugen,
  “Kom, Schepper, Geest.

  Namens de redactieploeg:
  Erwin Van de Cauter, Marie-Paule Verhoeven, Leo Van achter

  Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2017 maart van het sint-pauluskrantje.

  Soms mag het je toch wel eens meevallen als predikant.

  Al tientallen jaren moet je hertalen wat Jezus bedoelde met:
  "je kan niet God dienen en de mammon”.
  Maar dan schenkt Luik je de juiste inspiratie. Daar bleken verschillende politici niet de kleine man te dienen, zoals ze altijd zegden, maar zichzelf.
  Handig die duizenden euro’s voor vergaderingen die ze nooit hadden bijgewoond of die zelfs nooit hadden plaatsgehad.
  En in dezelfde week dacht Gent: we moeten dat beter kunnen.
  Ook daar was zelfbediening bij politici troef.
  Er werd wat geschud aan de boom: plotseling bleek dat die graaicultuur over heel het land verspreid was.
  Ondertussen opperde een cio (Chief information officer) dat 800.000 Euro per jaar wat krap werd. Mag het iets meer zijn?

  De radicale taal van het evangelie moeten we lezen als een ontmaskering van die economie van het ongebreidelde niet-genoeg.
  Je moet blind zijn om die afgoderij niet heel concreet aan het werk te zien.
  Van alles wordt handelswaar gemaakt, ook van mensen.
  In Antwerpen werken mensen zonder papieren ‘s nachts in de horeca aan 4 Euro per uur. In de Diamantwijk: 5 Euro per uur.
  De hele soap rond Zaventem gaat over de vraag hoe we onze economie ontwikkelen in een leefbare omgeving.
  Willen we voor 29 euro naar Rome vliegen voor een city-trip dan vertrekken we in de prille morgen en moeten de mensen onder de vluchtroute de geluidshinder maar voor lief nemen in een slapeloze nacht.
  Want zo’n kostbaar vliegtuig moet toch renderen.
  Het levert banen op, is het argument. Over winst wordt niet gesproken, noch over schade aan gezondheid en milieu.

  Niet aan bejaarden en zieke mensen schonk Jezus deze boodschap maar aan dynamische jongeren om Hem heen.
  Hij deed het op een berg, verwijzend naar de Sinaï.
  Je weet wel, die berg waar Mozes die leefregels voor Israël uitkapte in steen.
  Het klonk als een uitdaging om meer te doen dan het gewone.
  Wees een milde mens, vergevingsgezind tegen elke logica in.
  Wie kwetsbaar is komt voor jou op de eerste plaats ‘ Zo is God.
  Wees vrij en zorgeloos als vogels,
  maar hou in je hart een plek voor mensen met echte zorgen.
  Werk aan verandering, ook in jezelf.
  Er zijn er die dit verstaan hebben.

  Een goede vastentijd jou toegewenst namens de redactie.

  Pastoor Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2017 mei van het sint-pauluskrantje.

  Het is als de lente. De botten zwellen als jonge moeders.

  Het leven barst open, niet tegen te houden,
  ondanks maartse buien en aprilse grillen.
  Een diepe, niet te doorgronden stuwkracht.

  Pasen is de eerste aanzet voor die aanstekelijke vrijheid om mensen te doen leven,
  te doen opstaan vanuit een gedreven Levensbron
  die we zo achteloos God noemen, Grenzeloze liefde,
  Draagkracht van ons bestaan.

  Waarachtig opstandingsgeloof is zo rijk, vordert op en geeft hoop.
  De liturgie neemt rustig de tijd.
  De leerlingen moeten tot zichzelve komen...
  Vijftig dagen van twijfel, samen scholen,
  ramen en deuren gesloten.
  Dwars door gewonde handen, genagelde voeten
  Gods levensadem ontdekken, dat moeten zijn leerlingen doen.
  De Roeach van God, zijn levensbries, begeesterend laten waaien als diepste bron van vrede.
  En dan de ramen opengooien...

  Zo wordt het mei.

  Hartelijke groeten vanwege de redactie,

  Erwin, Marie-Paul, Leo en Paul

   

   

 • Lees hier de uitgave 2017 november van het sint-pauluskrantje.

  Straten hebben hun verhalen.
  Even voorbij het monument van Paul van Ostaijen;
  een zitbank voor een bruine, Wifi-café.
  Ik hoor mijn naam roepen, een stevige knuffel vertelt van gedeeld leed. De mama van de kleine Luna, elf jaar geleden neergeschoten. Naast Laurence stond een vriendin.
  Ik bestel twee lungo’s voor hen beiden. Voor mij een koffie.
  Hij ziet er vervaarlijk zwart uit.
  Ik durf geen melk vragen want hun gesprek gaat mijmerend verder.
  Doen wat moeders doen: betrokken praten over hun kinderen.
  Onder meer over het gepest worden op school.
  De andere mama vertelt over haar elfjarig dochtertje met een verouderingsziekte, progreria. Het zicht van de elf jarige Bertha is al heel erg achteruitgegaan en sinds kort lijdt ze aan diabetisch.
  Over haar levenskansen liggen de meningen ver uiteen.
  Maar haar klasgenoten zijn bikkelhard. Kunnen niet aanvoelen wat dit kind overkomt. Moeten daar toch ook geen weet van hebben.

  Laurence was Hans Van Themsche gaan opzoeken in de gevangenis.
  Wilde weten, wilde een mens ontmoeten zoals ze zijn moeder had ontmoet als moeder.
  Zijn gejammer over spijt irriteerde haar.
  Ze vroeg hem hoe hij zichzelf voorbereidde op de toekomst wanneer hij over enkele jaren vrij zou komen. Wie was hij dan?

  Moeders met zware littekens. Wij samen in late herfstzon op de bank.
  Verhalen werden gedeeld. Wolken schoven voorbij.
  Voelbare mooie momenten.
  Soms een mensenleven dat onder je voeten pijnlijk wegschuift.

  Ineens keek de mama van Bertha mij aan.
  ‘Weet je wat in ons gegroeid is doorheen alles wat we meemaken?’ ‘Mededogen’. Vreemd hé, en toch “mededogen!”

  Tram zeven denderde voorbij terwijl dat kostbare woord uit de grote transformatie, eeuwen voor Christus, hier rond de cafétafel een weerklank kreeg. Boedha, Zarathustra, Socrates, Jesaja:
  ‘Liederen van de Knecht’. Later kernverhaal van het evangelie.

  Twee mensen door het leven zwaar aangepakt, permanente zorg, vragen waarop geen zinnig antwoord komt.
  Geen haat, geen zelfbeklag.
  “Mededogen”
  Zelden heb ik mij zo klein gevoeld.

  Namens de redactie,

  Erwin Vandecauter en Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2017 oktober van het sint-pauluskrantje.

  Het is nu wetenschappelijk bewezen:het merendeel der Vlamingen is gelukkig.
  De studie gebeurde voordat we enigszins konden vermoeden dat we voor onze energie geen 100 maar 9 Euro moeten afdragen, iets wat het geluks-coëfficiënt waarschijnlijk aanzienlijk optilt.
  Voor een knelpuntberoep als pastoor was het toch weer even slikken omdat in het onderzoek ‘het Geloof’ weinig te maken heeft met dat glibberige gelukgevoel.

  De maandag daarop ontvingen we in Parochie Sociaal een twintigtal, vooral mama’s, die hun geluk moesten zoeken in dat dagelijks gevecht met deurwaarders, huisbazen en hoge school- en energie-rekeningen.
  Geen papieren, geen werk, geen verzekering, geen ocmw, geen lijnkaart kunnen kopen, niet mogen werken. Voedselshoppen, zeg maar bedelen.

  Aan een meisje van veertien vroeg ik waarom ze niet op school was.
  “Ga niet graag”. “Waarom”. “Ben terug gestuurd want mama kan de 360 Euro voor schoolboeken niet betalen”.
  Even later telefoneerden we ons zot om onderdak te vinden voor een moeder met een kindje van drie maanden die in het Centraal Station verbleef omdat ze uit huis was gezet.
  “Heeft dat mens papieren?” “Nee” “Dan kan het niet”.

  Even later een bezoek gebracht bij de Zadikki’s. Vijfde verdieping, zonder traplichten. Twee autistische, zwaar spastische jongens van rond de twintig op matrassen. Pampers. Horen volgens specialisten absoluut thuis in psychiatrische inrichting. Illegaal! Waarom werden ze niet gedeporteerd in een vondelingschuif?
  Toen ik het aan iemand vertelde zei hij: “ja maar die ondergraven ons sociaal systeem.” Wat moet je daarop zeggen.

  Soms denk ik dat Jezus van Nazarethons op het verkeerde been heeft gezet.
  Neem nu die vrouw bij de put in Samaria. Hij wist toch dat dat volk zich niet integreerde. Hielden zich aan eigen cultuur en hadden eigen gebedsplaatsen. En waarom bemoeide Hij zich met die sloor die in het midden van de hitte stiekem de kruiken moest vullen bij de bron om niet bespot te worden door de andere vrouwen. Hoeveel mannen hadden haar al op straat gezet?
  Wat bezielde hem om met deze uitgeprocedeerde door de Joodse samenleving op zoek te gaan naar wat haar levenskansen gaf? Kon ze niet ophoepelen naar het Tweestromenland waar ze ooit vandaan kwam? Dacht ze nu werkelijk dat het Joodse volk al de gelukszoekers moesten opvangen?
  Zijn eigen leerlingen begonnen zich behoorlijk op te boeien.

  Koppig als hij was in die koppige, daadkrachtige liefde van God zelf, ging Hij naast haar zitten in die diepe put waar zij al zolang vertoefde.
  En luisterend, wakkerde hij diep in haar een veerkrachtige bron aan.
  Deed wat Jahweh deed die eerste dag.
  Licht brengen in het chaotische van het menselijke bestaan.

  Namens de redactie - Erwin Vandecauter en Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2017 september van het sint-pauluskrantje.

  Begin van de week werden heel wat kunstwerken in  St-Paulus met voorzichtige vingers aangeraakt, betast, besproken door een twaalftal blinden en slechtzienden.

  Een tof onthaalproject van de St.-Paulusvrienden. Je kon de vreugde aanvoelen in mensen.

  Augustus was een intense maand. 14.000 bezoekers werden verwelkomd in Calvarietuin en kerk en begeleid indien ze het verlangden.

  De Antwerpse Moederdag, Onze- Lieve- Vrouw- ten- Hemelopneming, werd een indrukwekkend mooi, liturgisch en muzikaal gebeuren, dicht bij Bijbelse bron.

  Tijdens vijf avonden of nachten werden enkele duizenden liefhebbers van polyfonische muziek ondergedompeld in” Adoratio” van Laus Polyphoniae.

  Gewelven, klankkleur, avondlicht, bewogen professionaliteit van uitvoerders.

  Mystieke teksten, het Hooglied, het Oude Stabat Mater, liederen van Luther.

  “Adoratio”.

  De aangehouden stilte, het meditatief beluisteren, raakten bij velen, gelovig of met andere levensovertuiging, iets diep religieus. Er steekt zoveel mysterie in de huidplooien van het leven. Het zoeken naar zingeving wordt vloeibaarder maar is aanwezig.

  Een kerk moet meer zijn dan een zinvolle liturgische plek.

  We mochten ruimten ontsluiten die opengingen in het diepste van de ziel.

  Een oase, tijdens warme augustusdagen, waar plaats was voor menselijk verlangen dat midden het gewoel van het leven verder reikt, verbindt en mij als mens uniek maakt. 

  Ach ja, slechts een korte stonde, even in zichzelf erkennen wat aan elke greep ontsnapt en toch behoort tot het eigen, diepste wezen van jezelf.

  Voor sommigen een ervaring die voorafgaat aan denken en dwaasheid. 

  Een moment waarin je beseft dat in jou steeds dit uitnodigend licht aanwezig is en je uitdaagt.  

  Namens de redactie u allen een zomerse tijd toegewenst,

  Erwin Vandecauter en Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2018 april van het sint-pauluskrantje.

 • Lees hier de uitgave 2018 augustus van het sint-pauluskrantje.

  Extra Sint-Pauluskrantje augustus 2018

   

  Soms kan je een onweerstaanbare drang niet tegenhouden, zoals het woord het verduidelijkt. Waar je vol van bent wil je delen, meedelen:

  • Dat het een unieke kans is, die nacht van de musea op 4 augustus: 
   DE SINT-PAULUSKERK: SITE VAN SCHOONHEID, RUST EN BEZINNING SINDS 1260. Let wel, de nacht begint om 19.00u en eindigt om 01.00u. 
  • Dat op 11 augustus 7de NACHT VAN DE KERKEN - ANTWERPEN - ‘DE HEMEL OP AARDE’ - KERKEN MÉT EN ZONDER BAROK doorgaat van 19.00 u. – 23.00 u. 
  • Dat op 15 augustus, de énige en échte moederkesdag, CHARLES GOUNODS MESSE SOLENNELLE wordt uitgevoerd, een traditie die ook in Barokjaar 2018 wordt bewaard.

  Opnieuw zullen we op het einde van de viering gegrepen worden door het mooiste Vlaamse lied, geschonken door  August De Boeck, zijn 'O Beata Mater'. Soli, deChorale en de Sint-Paulus Sinfonietta staan onder de inspirerende leiding van kapelmeester Ivo Venkov.
  Pastoor Paul Scheelen zal de viering voorgaan.

  • Dat op 28 augustus 2018, 18.30u. Jan Van Damme, dienst Erfgoed, provincie Oost-Vlaanderen, in het kader van de lessenreeks: “Begeesterende Barok” het heeft over de ‘Funktionsgeschichte’ van de Sint-Pauluskerk. 
  • Dat de Sint-Paulusgemeenschap voor u openstaat om zinvolle liturgie te vieren, om u te begeleiden bij vreugdevolle maar ook moeilijke momenten. U van harte te onthalen, elke dag tussen 14.00u. en 17.00u. 

  En weet, in zulke oude gebouwen kan het nog heerlijk en aangenaam van temperatuur zijn. Jullie zijn welkom met een hartelijke groet van het redactieteam.

 • Lees hier de uitgave 2018 december van het sint-pauluskrantje.

  Sint-Pauluskrantje december 2018

  sint-pauluskrantje 2018 oktober beeld1

  De gele hesjes duiken overal op.
  Er leeft iets in de onderbuik.
  Een op vijf kinderen loopt in de buitenbaan.
  Populistisch gedachtengoed en uitsluiting verovert specifieke christelijke landen.
  Verplegend personeel in Jemen verzorgt tegen beter weten in
  zieltogende kinderlijfjes terwijl zij zichzelf zien wegdeemsteren
  in dat oeverloos geweld.

   
  Het eerste woord op de eerste bladzijde van de bijbel is een schreeuw tegen chaos.  “het worde licht”.
  Ze noemde die kreet niet God, dat deden de theologen.
  Ze noemde die kreet: “AHAVA”. Letterlijk vertaald “Verlangen om lief te hebben” . Wie in dat goddelijke verlangen durft staan als mens
  weigert bestaansrecht te geven aan negativiteit.
   
  Adventstijd.
  Je ziet dan twee levenshoudingen:
  - afwachten: wegkruipen, plat achterover gaan, kribbig en somber worden, vooral niets doen en kritiseren, angstig zelfbehoud.
  - verwachten: dan krijg je iets van de alertheid van een jonge moeder.       Jawel bezorgd maar alles ademt activiteit, de toekomst lonkt, je gaat niet op de loop voor eigen verantwoordelijkheid. Je beleeft een dankbare vreugde maar beseft dat het pijn zal doen.
   
  Wat is het mooi wat Paulus schreef voor de liturgie van de eerste adventszondag:

  “Broers, zussen,
  Moge de Heer u overvloedig doen toenemen in grote fijngevoeligheid 
  en liefde voor elkaar zoals ook mijn respect uitgaat naar u.
  Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig.”

   
  Heilig betekent heel. Gene halve mens maar vooral iemand die heelt.
  En dan gebruikt Paulus een mooi woord. ‘Wandel met God’, met zijn geestkracht.
   
  Deze dagen zullen we de chrysanten vervangen door kerstrozen
  maar ook de adventskaarsen aansteken tegen beter weten in.
  Want Hij die ‘enkel verlangen is om lief te hebben’ nodigt ons uit om intenser dan voorheen ons op te richten, de kop omhoog.
  “Zorg er voor dat uw geest niet afstompt.”
   
  Vier weken van toeleven naar de geboorte van Jezus,
  of beter gezegd: naar de menswording van Jezus.
  Geboren worden we allemaal,
  maar mens worden, dat is een ander verhaal.

                 Namens de redactieploeg,

                 Pastoor Paul Scheelen en Erwin Vandecauter

 • Lees hier de uitgave 2018 februari van het sint-pauluskrantje.

  Er is geen vrouwke zo arm,
  of ze maakt op Lichtmis haar panneke warm.'

  Je voelt het vooral ’s avonds. De dagen worden langer.
  Er begint iets te wriemelen, die hunker naar lente.
  Het oude verhaal van Hanna en Simeon.
  Kinderen horen het graag vertellen.

  Toch altijd ontroerend wanneer hoogbejaarde mensen een kind in de armen nemen, zeker als het een nakomeling is. In dat hulpeloze wezentje zien ze weer toekomst, het leven - voor een stuk ook hun leven - dat verder zal gaan, ook wanneer zij er zelf niet meer zullen zijn. En verzoend met het leven, beseffen ze dan dat hun tijd om te gaan gekomen is.

  Mooi, dat evangelieverhaal op Lichtmis.

  De evangelist Lucas laat de oude Simeon boven zichzelf uitstijgen en zeggen: "Jarenlang hebben wij hiernaar uitgekeken. Nu heb ik het heil mogen zien: dit kind is het licht voor alle volken over heel de wereld. Nu kan ik heengaan. Nu mag ik sterven. Want alles is goed zoals het is."

  Een ontroerende innerlijke vrede met weerklank in de zeer mooie Lichtmis-cantate van Johan Sebastian Bach: ‘Ich habe genug’.

  Maar de oude Simeon ziet nog veel dieper: “Dit kind is bestemd tot een teken van tegenspraak”. Een ontmoeting met Jezus, zegt Simeon, zal voor niemand een vrijblijvend onderonsje zijn, wel een harde confrontatie met onszelf en met eigen vertrouwde opvattingen en gewoonten.

  En waarom zulke confrontatie? “Opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden” en het mensen bevrijdt uit narcistische geslotenheid en zelfvoldaanheid.

  Het visioen dat Jezus schonk knettert en verstoort het zeer verwaand wereldje dat zichzelf constant opblaast en niets ernstig neemt wat buiten het eigen, enge gezichtsveld valt.

  Het is gemakkelijker te leven met onbevredigende illusies dan met een moeilijke vrijheid.

  Een christelijke gemeenschap als de onze moet zichzelf permanent laten bevragen door haar eigen bronnen maar moet ook de moed hebben om een teken van tegenspraak te zijn, zonder reserve, naar zichzelf toe maar ook naar de samenleving.

  Dat is natuurlijk andere koek.

  Dat alles willen we spelend voor Gods aangezicht uitvieren met ouders en kinderen op 4 februari. Diaken Frank Morlion gaat voor en hij brengt alvast zijn gitaar mee.

  Een hartelijke groet vanwege de redactieploeg,

  Erwin Vandecauter en Paul Scheelen

 • Lees hier de uitgave 2018 januari van het sint-pauluskrantje.

  Volgende zondag, feest van de openbaring,
  of waar het uiteindelijk om te doen is.

  Aan de wijzen werd het gegund.
  Het kleine, kwetsbare, onverwachte kind maakt het beste in hen wakker wat een mens ooit kan overkomen:
  het verlangen om goed te zijn,
  om de grenzeloze kracht van Gods liefde
  aan anderen te besteden.

  Voor die waarheid die daar aan hen wordt geopenbaard
  -dat de zoektocht naar geluk
  onvermijdelijk langs mensen loopt,
  klein, kwetsbaar en onverwacht-
  voor die waarheid gaan ze door de knieën
  en ze voelen zich zó de koning te rijk
  dat ze hun kostbaarste bezittingen
  als gave kunnen wegschenken.

  Dat is dan de uitdaging dit jaar voor onze gemeenschap.
  Het verhaal leert ons dat we van ver moeten komen,
  vaak verdwalen,
  soms de lichtende ster uit het oog verliezen,
  soms zwaar bedrogen worden in steden als Jeruzalem,
  in tempels van ondoordringbaar eigen geloof,
  in pretentie rond eigen gelijk.
  Wat aanbidden we? Waarvoor willen we knielen?
  Die ziel ontdekken, God aanwezig in dat heel kwetsbare,
  dat is een feest van openbaring.

  Een hartelijk en zalig Nieuwjaar u toegewenst
  namens de redactie,

  Erwin Vandecauter en Paul Scheelen