sint-pauluskrantje

 • sint-pauluskrantje 2017 april

  Lees hier de uitgave 2017 april van het sint-pauluskrantje.

  Dit jaar zal de Paashaas, met hoofdletter,
  de vakantie afsluiten.
  De kinderen zullen zijn eitjes rapen.
  Je moet hen toch iets mysterieus aanbieden
  dat het leven omhult:
  een ei leggende Lepus europaeus.
  Een aai factor die niets oproept, tot niets engageert.
  So what!!

  Doorheen het leven van elke dag, de gebeurtenissen,
  het lief hebben, de littekens, groeit bij vele mensen een vertrouwen, een niet te vatten mysterie dat uitdaagt om zin te geven, open te komen voor gerechtigheid en schoonheid.
  Een oproep om te gaan staan in de eigen waarheid.
  Je weet je verantwoordelijk voor elkaar, voor hongerende kinderen in deze wereld,
  voor de schepping, vanuit een Stem achter de dingen, vanuit een Gij, zo transcendent en zo nabij.

  Vanuit dit diepe aanvoelen heb je in elke lente behoefte om in gelovige gemeenschap Pasen te vieren. Pasca in het Hebreeuws betekent: “In het voorbijgaan”.
  Het is een merkwaardige term, altijd in de bijbel gebruikt voor God die ziet in het voorbijgaan.
  Alles draait rond “de blik” waarmee men, geëngageerd, om zich heen kijkt.
  Als Gods zoon ons voorbijgaat begint Hij het levensbrood te delen op Witte Donderdag,
  neemt alle consequenties op zich op Goede Vrijdag, beleeft op Pasen dat God ‘ja’ zegt op zijn leven in de opstanding..
  Het feest van Pasen heeft niets te maken met een lijk dat plots uit de kast komt maar met een kantelmoment waardoor al het goede, in de grijnslach van de samenleving terecht gekomen, boven het onbegrip wordt opgetild tegen de logica van de wereld in. Waar het leven meedogenloos tegen de muur werd gesmeten, wordt een nieuwe horizon geopend door een Liefde die sterker is dan al wat het leven vernietigt.
  Of zouden we het toch maar braafjes houden bij een ei-leggende, mysterieuze haas.

  Hartelijke groet vanwege de redactie,

  Paul Scheelen

 • sint-pauluskrantje 2017 januari

  Lees hier de uitgave 2017 januari van het sint-pauluskrantje.

  Eeuwen geleden zijn drie wijzen op weg gegaan
  met weelde van warmte,
  geloof, hoop en liefde,
  drie wijzen op weg met een ster.

  En alle goede wensen,
  alle hoop en hunker naar vrede voor het nieuwe jaar
  werden alweer met moordend geweld uiteengereten
  door de bloedige aanslag in Istanboel
  en daarbovenop
  de schaamteloos-brutale en wrede haatmails
  ten koste van een onschuldig slachtoffer.
  Wat drijft mensen toch zover?
  En wat een contrast met de waardige, verzoenende oproep van Kerims vader…
  Gesteund door een ganse dorpsgemeenschap in rouw
  en talloze blijken van meevoelen en verontwaardiging,
  weigerde hij elk haat, trotseerde trieste, op sensatie beluste pers .
  Een man die alles verloor
  noemde dat handvol racisten: ”arme mensen’.
  Een wijsheid met een ziel.
  Wat drijft een mens of wat bezielt een mens?

  Eeuwen geleden zijn drie wijzen op weg gegaan
  drie wijzen op weg met een ster…

  Hierbij, niet alleen ons krantje van januari
  maar ook de beste wensen vanwege de redactie:

  Erwin Vandecauter, Leo Van achter, Marie-Paule Verhoeven en Paul Scheelen.

   

 • sint-pauluskrantje 2017 juli

  Lees hier de uitgave 2017 juli van het sint-pauluskrantje.

  Ik neus nog al eens graag rond in oude kerkjes,
  met de geur van vocht en kaarsen en de sporen van eeuwenlang zoeken naar Gods houvast.

  Zo stond ik overlaatst voor zo’n pijnlijk beeld
  van de heilige Sebastiaan, gedrumd in een stoffige hoek.
  Tientallen pijlen in zijn borst
  maar ook afgeketste pijlen aan zijn voeten.

  Je denkt dan: waarom werd zo’n bloederig tafereel, midden een gemeenschap geplaatst? Wat ervaarden mensen daarbij?

  Hoe primitief Sebastiaan ook uitgebeeld,
  steevast staat hij te glimlachen.
  Zwaar verwond, maar niet ten diepste geraakt.
  Sommige pijlen vallen naar beneden,
  ketsen af op iets veel diepers en intenser in hem?

  Dit beeldje had dus bij mensen alles te maken met veerkracht,
  met het zoeken naar spiritualiteit,
  naar een diepere waarde, waarop de rest afketst.

  Doorheen eeuwen werd deze figuur een gelovige uitdaging om midden de onmenselijkheid van elke tijd,
  de moed te ontwikkelen in verzet te komen tegen pijnpunten in onze samenleving. En dit met de nodige tegenkantingen.
  Hoe kan je de ‘vooroordelen die je binnen jezelf optrekt’ afbreken,
  ontdekken dat onderlinge afhankelijkheid niet altijd een zwakte is maar een sterke kracht?

  Kijk! Sebastiaan is wat in de hoek gedrumd zoals het humanisme van een Gandhi, een Mandela, een Don Helder Câmara ook wat zieltogend in de vergeetput van de geschiedenis gewurmd werd als uiterst naïef.
  Maar ook een tegenbeweging is nu bezig. Een zoektocht naar nieuwe spiritualiteit bij gelovigen en anders gelovigen.

  Of wat zo’n oud beeldje van Sint Sebastiaan,
  met pijlen er in en pijlen er naast, ons allemaal kan vertellen.

  Namens de redactie u allen een zomerse tijd toegewenst,

  Erwin Vandecauter en Paul Scheelen

 • sint-pauluskrantje 2017 juni

  Lees hier de uitgave 2017 juni van het sint-pauluskrantje.

  We leven in een tijd van post-Truth.
  Het liegen gebeurt niet langer heimelijk maar versiert elk optreden om een populistisch publiek te charmeren.
  Wie tegengas geeft als rechter, kerk, journalist of wetenschapsmens is nep. Met een flinke ‘handshake’ maak je duidelijk dat de opwarming van de aarde je laatste zorg is en dat nieuwe, ondoordringbare muren moeten opgetrokken worden om het eigen volk ‘great’ te maken.
  De grootste hongercrisis sinds de tweede wereld oorlog,
  de ongebreidelde vluchtelingenstroom voor wapengeweld
  kon de ‘fantastic weapon deal’ met de Saoedi’s niet verpesten.
  Als een inktvlek verspreidt zich deze ideologie,
  gestoeld op leugens, voorgekauwd, getwitterd, goedkoop bedrog.

  Zijn we bedrogen in ons verlangen dat menselijke ontwikkeling en wetenschap de wereld humaner zou maken?
  Hoe klonk het weer, die Pinksterhymne?
  Een uitdagend lied van protest.

  ‘Kom, Schepper Geest
  Bewaar in ons de schroom van woorden en gebaren
  die behoedzaam mensen aanraken.
  Drenk onze ziel in stilte en omgeef ons met de zachte bries
  waarin wij opkijken naar uw aangezicht
  dat we bespeuren in de ogen van de ander.

  Waaraan zullen we jouw aanwezigheid herkennen,
  God die on­grijpbaar aanwezig bent in mijn bestaan?
  Ik zal je aanwezig weten, Geestkracht die hoogste gave bent,
  telkens jij de kans krijgt om in mij los te wriemelen
  wat er aan schoonheid bedolven ligt, diep in mijn hart.
  Ik zal je vooral aanwezig weten telkens als jij mijn plannen dwarsboomt en mij uitdaagt om mijzelf te heroriënteren,
  hoe pijnlijk ook.

  "Kom, Schepper, Geest
  daal op ons neer met uw vlammende vurigheid,
  priem uw stralen doorheen het banale van elke dag.
  Gij die riep: het worde licht in het leven van mensen,
  gij inspireerde altijd opnieuw profeten om recht te veren
  en macht en bezit en alles wat vastgekoekt zat
  opnieuw te vullen met een stroom aan mededogen.
  Tegen elke leugen,
  “Kom, Schepper, Geest.

  Namens de redactieploeg:
  Erwin Van de Cauter, Marie-Paule Verhoeven, Leo Van achter

  Paul Scheelen

 • sint-pauluskrantje 2017 maart

  Lees hier de uitgave 2017 maart van het sint-pauluskrantje.

  Soms mag het je toch wel eens meevallen als predikant.

  Al tientallen jaren moet je hertalen wat Jezus bedoelde met:
  "je kan niet God dienen en de mammon”.
  Maar dan schenkt Luik je de juiste inspiratie. Daar bleken verschillende politici niet de kleine man te dienen, zoals ze altijd zegden, maar zichzelf.
  Handig die duizenden euro’s voor vergaderingen die ze nooit hadden bijgewoond of die zelfs nooit hadden plaatsgehad.
  En in dezelfde week dacht Gent: we moeten dat beter kunnen.
  Ook daar was zelfbediening bij politici troef.
  Er werd wat geschud aan de boom: plotseling bleek dat die graaicultuur over heel het land verspreid was.
  Ondertussen opperde een cio (Chief information officer) dat 800.000 Euro per jaar wat krap werd. Mag het iets meer zijn?

  De radicale taal van het evangelie moeten we lezen als een ontmaskering van die economie van het ongebreidelde niet-genoeg.
  Je moet blind zijn om die afgoderij niet heel concreet aan het werk te zien.
  Van alles wordt handelswaar gemaakt, ook van mensen.
  In Antwerpen werken mensen zonder papieren ‘s nachts in de horeca aan 4 Euro per uur. In de Diamantwijk: 5 Euro per uur.
  De hele soap rond Zaventem gaat over de vraag hoe we onze economie ontwikkelen in een leefbare omgeving.
  Willen we voor 29 euro naar Rome vliegen voor een city-trip dan vertrekken we in de prille morgen en moeten de mensen onder de vluchtroute de geluidshinder maar voor lief nemen in een slapeloze nacht.
  Want zo’n kostbaar vliegtuig moet toch renderen.
  Het levert banen op, is het argument. Over winst wordt niet gesproken, noch over schade aan gezondheid en milieu.

  Niet aan bejaarden en zieke mensen schonk Jezus deze boodschap maar aan dynamische jongeren om Hem heen.
  Hij deed het op een berg, verwijzend naar de Sinaï.
  Je weet wel, die berg waar Mozes die leefregels voor Israël uitkapte in steen.
  Het klonk als een uitdaging om meer te doen dan het gewone.
  Wees een milde mens, vergevingsgezind tegen elke logica in.
  Wie kwetsbaar is komt voor jou op de eerste plaats ‘ Zo is God.
  Wees vrij en zorgeloos als vogels,
  maar hou in je hart een plek voor mensen met echte zorgen.
  Werk aan verandering, ook in jezelf.
  Er zijn er die dit verstaan hebben.

  Een goede vastentijd jou toegewenst namens de redactie.

  Pastoor Paul Scheelen

 • sint-pauluskrantje 2017 mei

  Lees hier de uitgave 2017 mei van het sint-pauluskrantje.

  Het is als de lente. De botten zwellen als jonge moeders.

  Het leven barst open, niet tegen te houden,
  ondanks maartse buien en aprilse grillen.
  Een diepe, niet te doorgronden stuwkracht.

  Pasen is de eerste aanzet voor die aanstekelijke vrijheid om mensen te doen leven,
  te doen opstaan vanuit een gedreven Levensbron
  die we zo achteloos God noemen, Grenzeloze liefde,
  Draagkracht van ons bestaan.

  Waarachtig opstandingsgeloof is zo rijk, vordert op en geeft hoop.
  De liturgie neemt rustig de tijd.
  De leerlingen moeten tot zichzelve komen...
  Vijftig dagen van twijfel, samen scholen,
  ramen en deuren gesloten.
  Dwars door gewonde handen, genagelde voeten
  Gods levensadem ontdekken, dat moeten zijn leerlingen doen.
  De Roeach van God, zijn levensbries, begeesterend laten waaien als diepste bron van vrede.
  En dan de ramen opengooien...

  Zo wordt het mei.

  Hartelijke groeten vanwege de redactie,

  Erwin, Marie-Paul, Leo en Paul

   

   

 • Vasten 2016

  Tijd om te bezinnen, te veranderen, te vernieuwen.
  Tijd om stil te staan, te bidden, verder te gaan.
  Tijd om te luisteren, te kijken, te voelen, te handelen en te delen.
  Tijd om dichter bij jezelf te komen.
  Tijd om naar anderen te gaan.
  Tijd om God terug op het spoor te komen.
  Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft.
  Tijd om terug vast te nemen wat leven en toekomst geeft.

  In onze samenleving maken mensen afspraken met elkaar om gedurende 40 dagen geen vlees te eten, geen alcohol te drinken omwille van eigen gezondheid maar ook uit respect voor het milieu of als voorbeeld voor hun kinderen en kleinkinderen.

  Wat uitgespaard wordt wil men Broederlijk Delen.

  Als christenen hebben we in deze samenleving meer dan ooit behoefte om te groeien naar een concrete eigen spiritualiteit. Meer dan in het verleden moeten we dat in verbondenheid met elkaar beleven, groeiend naar Pasen

  Ieder van ons zegt vaak: ‘we zouden er eens iets moeten aan doen. Maar ja….’

  Als geloofsgemeenschap werkt het stimulerend om zo’n project samen aan te pakken.

  Aswoensdag 10 februari om 18.30 uur nodigen wij u uit om in teken en gebed deze vastentijd samen te starten.