Lees hier de uitgave 2014 oktober van het sint-pauluskrantje. 

oktober klank van kopers
kleuren van bladgoud en oker
verstild en broos
de  dagen krimpen

De dagen mogen dan wel krimpen, de agenda’s blijven niet minder druk bezet voor de talrijke medewerkers, vrienden en bezoekers van  St-Pauluskerk en omstreken.

Sla er de coördinatiekalender maar even op na… en wat dat alles dag in, dag uit betekent aan inzet voor al die trouwe en enthousiaste medewerkers, waar we steeds weer beroep op mogen doen. Van harte dank!

Dankbaar en fier zijn we ook op onze bisschop Bonny om zijn "bevrijdende woorden", hopelijk vinden ze gehoor en een stevige ondersteuning op de synode in Rome deze maand.

Dankbaar en fier mogen we ook zijn op ‘Vredesdagen’ in deze stad, waarbij Voorgangers uit de wereldgodsdiensten samen kwamen om te bidden voor Vrede, terwijl er zoveel brandhaarden van oorlog en geweld hoog oplaaien.

En vergeten we niet de dubbeltentoonstelling ‘Van Heilige Plaatsen en Heilige Boeken’ een bijzonder uigebreide en rijke collectie over wat de grote wereldgodsdiensten: Christendom, Jodendom, Islam gemeen hebben. Vanuit Sint-Paulus werd er trouwens aktief aan meegewerkt. Laten we dankbaar en fier zijn dat zoiets kan hier en nu. Moge het voor vele bezoekers ook een krachtig signaal zijn, een teken van hoop in bange tijden.

Ondertussen voelen we ons erg betrokken bij de toenemende armoede in onze stad. We nodigen u dan ook uit op de Nocturne die, nog meer dan andere jaren, uitgroeit tot een krachtig evenement, dank zij zoveel bereidwillige inzet.

Veel leesgenot vanwege het team,

Jos Phlippo, Leo Van achter, Zr. Hadewych, Luc Janssens, Kudo Beersmans, pastoor Paul Scheelen

Lees hier de uitgave 2014 september van het sint-pauluskrantje.

Het is haast een schatkamer op zich dit septemberkrantje, boordevol nieuws over waardevolle kunstwerken, verworven door schenking of aankoop, een schitterende aanwinst voor de al zo rijke 'St-Pauluscollectie'.

Met grote zorg en enthousiasme wordt gewerkt aan de restauratie van het dubbelpaneel rond O.-L.-V.van de Rozenkrans. Noem het gerust de tot nog toe 'ontbrekende schakel' tussen de Lepantoschilderijen van Peeters, Caravaggio en de vijftien mysteries.

En als je dan tijdens je vakantie - bij toeval ?- nog uitkomt bij de schitterende Lepantomonstrans, bewaard in Ingolstadt, kan je geluk niet op.
Een aanrader - een omweg waard - mocht je daar in de buurt komen.

Het is een 'Rozenkrans- en Mariakrantje ' geworden met verslag van de jaarlijkse Scherpenheuvel-bedevaart en uitnodiging voor de Mariaprocessie op 12 oktober, zelfs in de numismatiek staat Onze-Lieve-Vrouw (van Halle) centraal.

Samengebald vertrouwen uit het verleden, als een uitdaging om nu, in een veranderde tijd, met geestkracht te leven.
Geloven is een werkwoord, een steeds weer hertalen naar onze cultuur, onze samenleving.
Dat is de opdracht van onze gemeenschap in deze stad met haar eigen spanningen, met zorg om onze kinderen, in een wereld die elke dag gewelddadiger en bedreigender overkomt.
Geen vlucht in het verleden, maar bron van hoop, want ooit zei Jezus :'Ik ben gekomen, opdat je leven zou hebben, leven in overvloed.'

Namens de redactie,
Zr. Hadewych, Ludo Beersmans, Jos Phlippo, Leo Van achter, pastoor paul scheelen

Lees hier de uitgave 2014 juli-augustus van het sint-pauluskrantje.

Het was merkbaar dat de zomer op 22 juni ten volle mocht openbloeide, want Sint-Paulus trok nu toch wel alle registers open:

- 750 jaar instelling van het feest Corpus Christi. 
- De pastoor die zijn gouden jubileum vierde en nu al vijftien jaar priester is van onze gemeenschap.

Op 22 juni was zijn vijfenzeventigste verjaardag, terwijl zuster Hadewijch ook al vijfentwintig jaar onze gemeenschap mee begeleidt.

Het zomers feest werd ge-livestreamd over alle continenten want Mozart werd groots vertolkt door het Radiokoor met de schitterende solisten en de Mucici Dominicanorum onder de dirigeerstok van Ivo Venkov.

Kijk maar eens op muziekinsintpaulus.be en je kan nog nagenieten.

Wat willen we in dit krantje serveren?

- De vooruitblik op de Caeciliamis van Gounod op 15 augustus
- De restauratie van een schilderij van J.B.Trotti: Hyachituns vereert de Madonna
- De feesthomilie van bisschop-emeritus Paul van den Berghe
- enkele speechen naar aanleiding van het gouden jubileum van onze pastoor
- De onuitputbare collectie van Jean-Marie Wielemans in een vijftiende aflevering

- Hoe de bijbel een leidraad is in het leven van onze pastoor.
- Het schitterde boek van Rudy Mannaerts over de Sint-Pauluskerk.
- De aankondiging van de Nocturne: “Sint-Paulus tegen armoede”.

We bieden het u aan als parochieteam want deze keer hebben we de verantwoordelijke uitgever een beetje opzij gezet.

Een mooie zomer tegemoet,

Zr. Hadewijch, Jos Phlippo, Leo Van achter, Ludo Beersmans, Luc Janssen

Lees hier de uitgave 2014 juni van het sint-pauluskrantje.

Geest

Het is allereerst een kwestie van zien en van open staan.
Een kwestie van tijd om achter de dingen nog het onvermoede grotere geheim te kunnen bespeuren.

Het mooiste van het leven kan alleen maar gegeven worden.
Je grijpt het niet.

Geest

Dat is een uitnodiging van God zelf om je leven te riskeren,
om keuzes te maken en moeilijkheden niet uit de weg te gaan.

Geest

Het is ook kracht voor dit alles.

Met de beste wensen voor een verfrissend Pinsteren,

van harte namens de redactie,

pastoor paul