Lees hier de uitgave 2014 september van het sint-pauluskrantje.

Het is haast een schatkamer op zich dit septemberkrantje, boordevol nieuws over waardevolle kunstwerken, verworven door schenking of aankoop, een schitterende aanwinst voor de al zo rijke 'St-Pauluscollectie'.

Met grote zorg en enthousiasme wordt gewerkt aan de restauratie van het dubbelpaneel rond O.-L.-V.van de Rozenkrans. Noem het gerust de tot nog toe 'ontbrekende schakel' tussen de Lepantoschilderijen van Peeters, Caravaggio en de vijftien mysteries.

En als je dan tijdens je vakantie - bij toeval ?- nog uitkomt bij de schitterende Lepantomonstrans, bewaard in Ingolstadt, kan je geluk niet op.
Een aanrader - een omweg waard - mocht je daar in de buurt komen.

Het is een 'Rozenkrans- en Mariakrantje ' geworden met verslag van de jaarlijkse Scherpenheuvel-bedevaart en uitnodiging voor de Mariaprocessie op 12 oktober, zelfs in de numismatiek staat Onze-Lieve-Vrouw (van Halle) centraal.

Samengebald vertrouwen uit het verleden, als een uitdaging om nu, in een veranderde tijd, met geestkracht te leven.
Geloven is een werkwoord, een steeds weer hertalen naar onze cultuur, onze samenleving.
Dat is de opdracht van onze gemeenschap in deze stad met haar eigen spanningen, met zorg om onze kinderen, in een wereld die elke dag gewelddadiger en bedreigender overkomt.
Geen vlucht in het verleden, maar bron van hoop, want ooit zei Jezus :'Ik ben gekomen, opdat je leven zou hebben, leven in overvloed.'

Namens de redactie,
Zr. Hadewych, Ludo Beersmans, Jos Phlippo, Leo Van achter, pastoor paul scheelen

Lees hier de uitgave 2014 juli-augustus van het sint-pauluskrantje.

Het was merkbaar dat de zomer op 22 juni ten volle mocht openbloeide, want Sint-Paulus trok nu toch wel alle registers open:

- 750 jaar instelling van het feest Corpus Christi. 
- De pastoor die zijn gouden jubileum vierde en nu al vijftien jaar priester is van onze gemeenschap.

Op 22 juni was zijn vijfenzeventigste verjaardag, terwijl zuster Hadewijch ook al vijfentwintig jaar onze gemeenschap mee begeleidt.

Het zomers feest werd ge-livestreamd over alle continenten want Mozart werd groots vertolkt door het Radiokoor met de schitterende solisten en de Mucici Dominicanorum onder de dirigeerstok van Ivo Venkov.

Kijk maar eens op muziekinsintpaulus.be en je kan nog nagenieten.

Wat willen we in dit krantje serveren?

- De vooruitblik op de Caeciliamis van Gounod op 15 augustus
- De restauratie van een schilderij van J.B.Trotti: Hyachituns vereert de Madonna
- De feesthomilie van bisschop-emeritus Paul van den Berghe
- enkele speechen naar aanleiding van het gouden jubileum van onze pastoor
- De onuitputbare collectie van Jean-Marie Wielemans in een vijftiende aflevering

- Hoe de bijbel een leidraad is in het leven van onze pastoor.
- Het schitterde boek van Rudy Mannaerts over de Sint-Pauluskerk.
- De aankondiging van de Nocturne: “Sint-Paulus tegen armoede”.

We bieden het u aan als parochieteam want deze keer hebben we de verantwoordelijke uitgever een beetje opzij gezet.

Een mooie zomer tegemoet,

Zr. Hadewijch, Jos Phlippo, Leo Van achter, Ludo Beersmans, Luc Janssen

Lees hier de uitgave 2014 juni van het sint-pauluskrantje.

Geest

Het is allereerst een kwestie van zien en van open staan.
Een kwestie van tijd om achter de dingen nog het onvermoede grotere geheim te kunnen bespeuren.

Het mooiste van het leven kan alleen maar gegeven worden.
Je grijpt het niet.

Geest

Dat is een uitnodiging van God zelf om je leven te riskeren,
om keuzes te maken en moeilijkheden niet uit de weg te gaan.

Geest

Het is ook kracht voor dit alles.

Met de beste wensen voor een verfrissend Pinsteren,

van harte namens de redactie,

pastoor paul

Lees hier de uitgave 2014 april van het sint-pauluskrantje.

En zo gaan we de weg naar Pasca…

In het hart van Jezus' leerlingen woonden liefde en vrees tegelijk.
Liefde om wat Hij was voor hen, voor zovelen, voor alle mensen.
Nooit had een mens zó waar gemaakt wat Hij zei: de ontmoeting met Hem had hun leven omgekeerd.
Zij hielden veel van Hem, steeds meer, naarmate zij in Hem het definitieve antwoord zagen op de vraag naar de diepste zin van het menselijk bestaan.
Maar tegelijk waren zij ook bang. Bang voor de kracht, waarmee Hij optrok, voor de radicaliteit van zijn ondervraging, voor het mysterie dat in Hem verborgen was, voor Zijn relatie met Zijn vader, voor de mogelijke mislukking ook van heel Zijn werk.
Zij hadden de rust van de liefde nog niet doorleefd.

 

Het werden toen wondere laatste dagen, een triomfantelijke intocht.
De triomf van de liefdedienst was dichtbij - heel dicht - nog enkele vrienden bezoeken en dan die laatste maaltijd met de leerlingen.
Steeds weer die wondere gebaren en onthutsende woorden.
De voetwassing: doe evenzo, dient elkander.
En het breken van het brood, de laatste beker: doe dit om aan mij te denken.
En opnieuw begrepen zij niet dat deze wondere afscheidswoorden, het brood en de beker, tot het verraad van een van hen toe, de bevrijdende aankondiging waren van de laatste dingen die God met de mens zou beginnen.
Onmetelijke liefde en genegenheid voor zoveel goedheid en tegelijk onzeglijk verdriet en colère om zoveel onmacht in Hem verteerden hun hart. 

Leven als verrezen mensen
is de verrijzenis waarmaken iedere dag opnieuw,
in ieder leven dat groeien mag,
in iedere glimlach of vergiffenis,
in ieder mens die tot vrijheid en geweten komt.

Een hartelijke groet vanwege de redactie,

pastoor Paul Scheelen