Lees hier de uitgave 2015 januari van het sint-pauluskrantje.

Jaaroverzichten, nieuwjaarsbrieven, goede voornemens: het zijn de onvermijdelijke ingrediënten van de jaarwisseling.

Na het memorabele herdenkingsjaar van 'de grote oorlog' - waartoe we ook in St-Paulus een merkwaardige bijdrage konden leveren- wordt het wel even wennen aan dat nieuwe eindcijfer.

Het jaar loopt ten einde, de media overstelpen ons weer met uitgebreide jaaroverzichten en beschouwingen. Beelden van oorlog, gruwel en geweld wereldwijd blijven op ons netvlies gebrand. Toenemende armoede en crisis alom, enerzijds grenzeloze verspilling, anderzijds nijpende bezuiniging. En toch zien we ook dagelijks zoveel mooie en hoopvolle dingen gebeuren in eigen stad en gemeenschap.

En hoe ziet jouw jaaroverzicht eruit?
Was het een rampjaar of een lichtjaar?

Op 4 januari ontmoeten wij in elk geval elkaar tijdens de Nieuwjaarviering en de receptie.

Mischien leest je kleinkind straks met klamme handjes z'n eerste nieuwjaarsbriefje, graag willen we ons daarbij aansluiten:

We wensen je van harte
de zaligheid van een nieuw begin
gezondheid te koop
geluk naar hartenlust
werk voor je handen
voedsel voor je geest
levensmoed voor tien

Een hartelijke groet vanwege de redactie: Zr. Hadewych, Leo Van achter, Jos Phlippo, Ludo Beersmans, Luc Janssen en pastoor Paul Scheelen.

Lees hier de uitgave 2014 december van het sint-pauluskrantje.

En zo staan we alweer voor de advent, 't lijkt wel of niet enkel de dagen van dit seizoen, maar ook de jaren alsmaar korter worden.

In dit krantje bieden we je o.m. een adventsbezinning over de rol van de twee Myriams, de Myriam die zich ontfermde over baby Mozes, ondanks dreigende represailles vanwege farao, en haar naamgenote in Nazareth, -Maria- twee krachtige, profetische vrouwen die resoluut kozen voor Leven. Maria's Magnificat, zoals Lucas het haar toeschreef is geïnspireerd op het strijdlied van Israëls doortocht door de Rode Zee. Van week tot week zal opnieuw blijken hoe verrassend actueel de 'oude verhalen' van vluchtelingen en vervolgden kunnen zijn. Laten we deze adventsweken intens en vol verwachting beleven.

Haydn, Rachmaninov, Mozart, Händel, ze zullen ons weer begeesteren naast kerstliederen van hier of elders. Ondertussen was de Nocturne: "Sint-Paulus tegen Armoede" meer dan een succes. Op Christus Koning kregen we het bericht dat onze dierbare zuster Godefrida de uiteindelijke hunker naar Gods Licht waar gemaakt had. Onze gemeenschap is haar zo intens dankbaar.

En mocht er stroomtekort dreigen in deze weken van overvloedig energieverbruik, laat dat schuchtere kaarsvlammetje maar uitgroeien tot een warm kerstvuur waaraan velen zich komen warmen.

Namens de redactie,

pastoor Paul Scheelen

Lees hier de uitgave 2014 november van het sint-pauluskrantje. 

November... wintertijd

en dat betekent zoveel meer dan de klok een uurtje terugzetten.
De dagen worden korter en killer,
je kijkt met heimwee naar die laatste broze bladeren
en duikt wat dieper in je kraag.

Dit seizoen nodigt uit om even stil te staan
bij de essentie van een mensenleven,
je beseft plots hoe broos en weerloos een mens is
en hoe je 'op een ademtocht' van de dood beweegt.
Maar je kijkt ook met Allerheiligen naar al die bezielde mensen die in jou de hunker naar helend nabijzijn hebben gelegd.

Allerheiligen...Allerzielen, dagen van inkeer en gedachtenis. Mijmeren over 'de laatste vragen'.
Dagen van intense verbondenheid ,
waarop een vaag begrip als 'gemeenschap der heiligen' opeens heel konkreet en tastbaar kan worden.
Dankbaar gedenken we onze geliefden, mensen die ons voorgingen, ons het leven schonken, met wie we over grenzen van tijd en ruimte verbonden zijn, in elke vezel van ons wezen.

Graag nodigen we jullie allen uit op de uitvoering van Mozarts aangrijpende Requiem dat luisteraars wereldwijd raakt en verbindt. (donderdag 30 okt. 20u )

Een hartelijke groet vanwege de redactie,

Zr. Hadewych, Jos Phlippo, Luc Janssens, Leo Van achter, Ludo Beersmans, pastoor paul

Lees hier de uitgave 2014 oktober van het sint-pauluskrantje. 

oktober klank van kopers
kleuren van bladgoud en oker
verstild en broos
de  dagen krimpen

De dagen mogen dan wel krimpen, de agenda’s blijven niet minder druk bezet voor de talrijke medewerkers, vrienden en bezoekers van  St-Pauluskerk en omstreken.

Sla er de coördinatiekalender maar even op na… en wat dat alles dag in, dag uit betekent aan inzet voor al die trouwe en enthousiaste medewerkers, waar we steeds weer beroep op mogen doen. Van harte dank!

Dankbaar en fier zijn we ook op onze bisschop Bonny om zijn "bevrijdende woorden", hopelijk vinden ze gehoor en een stevige ondersteuning op de synode in Rome deze maand.

Dankbaar en fier mogen we ook zijn op ‘Vredesdagen’ in deze stad, waarbij Voorgangers uit de wereldgodsdiensten samen kwamen om te bidden voor Vrede, terwijl er zoveel brandhaarden van oorlog en geweld hoog oplaaien.

En vergeten we niet de dubbeltentoonstelling ‘Van Heilige Plaatsen en Heilige Boeken’ een bijzonder uigebreide en rijke collectie over wat de grote wereldgodsdiensten: Christendom, Jodendom, Islam gemeen hebben. Vanuit Sint-Paulus werd er trouwens aktief aan meegewerkt. Laten we dankbaar en fier zijn dat zoiets kan hier en nu. Moge het voor vele bezoekers ook een krachtig signaal zijn, een teken van hoop in bange tijden.

Ondertussen voelen we ons erg betrokken bij de toenemende armoede in onze stad. We nodigen u dan ook uit op de Nocturne die, nog meer dan andere jaren, uitgroeit tot een krachtig evenement, dank zij zoveel bereidwillige inzet.

Veel leesgenot vanwege het team,

Jos Phlippo, Leo Van achter, Zr. Hadewych, Luc Janssens, Kudo Beersmans, pastoor Paul Scheelen