lichtmis2017

Lees hier de uitgave 2017 februari van het sint-pauluskrantje.

Op 5 februari om 10.30u. nodigen wij speciaal de toekomstige Eerste Communicanten uit en de kindjes die de laatste 3 jaar werden gedoopt in onze parochie, om samen met hun familie, peter, meter en vrienden, ‘Onze Lieve Vrouw Lichtmis’ te komen meevieren. 

Natuurlijk zijn alle kinderen welkom en achteraf hebben we lekkere pannenkoeken.

Deze  oude traditie draait rond de evangelielezing, een literaire constructie, vol diepere religieuze betekenissen. Lucas geeft een antwoord op de vraag wie de volwassen Jezus eigenlijk is. En in dat verhaal krijgt de baby Jezus zijn identiteit, niet vanwege feeën rondom zijn wieg, maar vanwege een oude man, Simeon en een oude vrouw, Hanna.

Het is altijd ontroerend wanneer men hoogbejaarde mensen ziet met een kind in de armen, zeker wanneer het een nakomeling is. Want in dat hulpeloze wezentje zien ze weer toekomst, het leven - voor een stuk ook hun leven - dat verder zal gaan.

Maar de oude Simeon ziet ook al in de verte dat een ontmoeting met Jezus, voor niemand een vrijblijvend onderonsje zal zijn, wel een harde confrontatie met zichzelf en met vertrouwde opvattingen en gewoonten. Wie hem ontmoet zal moeten kiezen : De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten, de armen zullen rijk zijn en de rijken arm, uitgestotenen zullen een ereplaats krijgen.

Spelend met kaarsen en licht staan we voor een confrontatie. Opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden. Opdat duidelijk moge worden waarvoor mensen leven.

Op die manier is die Jezus ook een teken van tegenspraak voor de huidige samenleving. Een zeer verwaand wereldje dat zichzelf constant opblaast en niets ernstig neemt wat buiten zijn eigen enge gezichtsveld valt.

Een uitnodiging voor elke jonge mama of papa om de eigen bronnen te ontdekken en dat teken van tegenspraak zonder reserve naar de samenleving toe te verwoorden. En zo een zegen te zijn voor hun kinderen.

Hartelijke groet vanwege het redactieteam

Lees hier de uitgave 2017 januari van het sint-pauluskrantje.

Eeuwen geleden zijn drie wijzen op weg gegaan
met weelde van warmte,
geloof, hoop en liefde,
drie wijzen op weg met een ster.

En alle goede wensen,
alle hoop en hunker naar vrede voor het nieuwe jaar
werden alweer met moordend geweld uiteengereten
door de bloedige aanslag in Istanboel
en daarbovenop
de schaamteloos-brutale en wrede haatmails
ten koste van een onschuldig slachtoffer.
Wat drijft mensen toch zover?
En wat een contrast met de waardige, verzoenende oproep van Kerims vader…
Gesteund door een ganse dorpsgemeenschap in rouw
en talloze blijken van meevoelen en verontwaardiging,
weigerde hij elk haat, trotseerde trieste, op sensatie beluste pers .
Een man die alles verloor
noemde dat handvol racisten: ”arme mensen’.
Een wijsheid met een ziel.
Wat drijft een mens of wat bezielt een mens?

Eeuwen geleden zijn drie wijzen op weg gegaan
drie wijzen op weg met een ster…

Hierbij, niet alleen ons krantje van januari
maar ook de beste wensen vanwege de redactie:

Erwin Vandecauter, Leo Van achter, Marie-Paule Verhoeven en Paul Scheelen.

 

Lees hier de uitgave 2016 december van het sint-pauluskrantje.

De actualiteit deze dagen barst van levensbelang.
Tien pintjes mogen we nog drinken op een week en de Pirellikalender wordt preutser.
Zal dit een weerslag hebben op het zakencijfer van carrossiers en garagehouders?
Black Friday deed de kassa rinkelen.
Uiteindelijk is een pietenpact afgesloten maar niet de discussies rond zo iets pietluttigs.
De wereld is wakker geworden in een getrumpeerd Amerika.
Analyses herontdekken het diepe buikgevoel dat Donald Trump naar het presidentschap stuwde met een bitsige, vuile en besmeurende campagne.

Sint Nicolaas is nog niet door de schoorsteen gekropen of de kerstbomen staan al in huiskamer.
De twinkelende kerstlichtjes verdoezelen de diepe menselijke ellende in Aleppo maar ook de schrijnende armoede op straat en in de huizen.

Ongemerkt zijn we de adventstijd ingegooid.
Een tijd waarin we onze eigen dode hoek herkennen.
Jesaja helpt tot nadenken of onze manier van leven niet te veel gestoeld is op negatieve houdingen en gevoelens. Wat leeft er in die onderbuik van onze samenleving?
Durven we actief verwachten, terugkeren naar onze diepste, dragende verlangens?

Dit jaar vervangen wij in de kerststal de drie Koningen uit het Oosten door scharen van vluchtelingen, komende uit het Oosten,
zoekend naar Licht.
Hun harde koppen zijn gebakken in allerlei soorten klei. Hun ledematen zijn door de kunstenares symbolisch opgebouwd uit baleinen van kapotte paraplu’s,
zoals ook de paraplustof hun kleren opfleurt .
Tallozen Herodessen hebben ze moeten ontlopen en soms verdween de ster.
Toch dragen ze onmerkbaar geschenken bij zich maar wie zal ze ontdekken?
Wat is Kerstmis anders dan de wereld op zijn kop?
Gods spiegelbeeld in een voederbak

Mag de redactie u een sterke adventstijd toewensen?
Erwin Van de Cauter, Marie-Paule Verhoeven,
Leo Van achter, Paul Scheelen

Lees hier de uitgave 2016 november van het sint-pauluskrantje.

Allerheiligen spreekt van heiligen,
van ‘heel-gemaakte, helende mensen,
mensen met naam en vooral zonder naam, gekend en vooral ongekend,
mensen van vroeger en mensen van nu
in wie onze God - Hij die heet- “Ik zal er zijn voor u”- zich heeft mogen uitleven
omdat zij zich inleefden in Hem.
Je kan ze goed herkennen
zegt het evangelie die dag:
heilig zijn zij die met hun kleinheid maar ook met hun kracht voor God staan,
die hun leven als een geschenk uit zijn handen durven te beleven.
Ze kunnen genieten van de vreugde van anderen maar zijn ook empathisch bij verdriet.
In hen leeft honger en dorst naar gerechtigheid voor ieder mens,
ze gaan door met zachte moed,
zonder hardheid of bitterheid.
Ach nee, heiligen zijn geen helden,
geen perfecte mensen.
Ze kennen hun klein menselijkheid,
hun littekens,
erkennen als eerste hun eigen fouten
en dat is al heel wat.
Maar ze hebben een groot hart voor al wat zo kwetsbaarheid is in de medemens.
Daarom stralen ze iets van vrede uit.

Zo bieden we jullie ons krantje aan
met redactionele groeten vanuit onze Sint-Paulusgemeenschap.

Erwin Vandecauter, Marie-Paule Verhoeven,
Leo Van achter, pastoor Paul Scheelen