Lees hier de uitgave 2014 juli-augustus van het sint-pauluskrantje.

Het was merkbaar dat de zomer op 22 juni ten volle mocht openbloeide, want Sint-Paulus trok nu toch wel alle registers open:

- 750 jaar instelling van het feest Corpus Christi. 
- De pastoor die zijn gouden jubileum vierde en nu al vijftien jaar priester is van onze gemeenschap.

Op 22 juni was zijn vijfenzeventigste verjaardag, terwijl zuster Hadewijch ook al vijfentwintig jaar onze gemeenschap mee begeleidt.

Het zomers feest werd ge-livestreamd over alle continenten want Mozart werd groots vertolkt door het Radiokoor met de schitterende solisten en de Mucici Dominicanorum onder de dirigeerstok van Ivo Venkov.

Kijk maar eens op muziekinsintpaulus.be en je kan nog nagenieten.

Wat willen we in dit krantje serveren?

- De vooruitblik op de Caeciliamis van Gounod op 15 augustus
- De restauratie van een schilderij van J.B.Trotti: Hyachituns vereert de Madonna
- De feesthomilie van bisschop-emeritus Paul van den Berghe
- enkele speechen naar aanleiding van het gouden jubileum van onze pastoor
- De onuitputbare collectie van Jean-Marie Wielemans in een vijftiende aflevering

- Hoe de bijbel een leidraad is in het leven van onze pastoor.
- Het schitterde boek van Rudy Mannaerts over de Sint-Pauluskerk.
- De aankondiging van de Nocturne: “Sint-Paulus tegen armoede”.

We bieden het u aan als parochieteam want deze keer hebben we de verantwoordelijke uitgever een beetje opzij gezet.

Een mooie zomer tegemoet,

Zr. Hadewijch, Jos Phlippo, Leo Van achter, Ludo Beersmans, Luc Janssen

Lees hier de uitgave 2014 juni van het sint-pauluskrantje.

Geest

Het is allereerst een kwestie van zien en van open staan.
Een kwestie van tijd om achter de dingen nog het onvermoede grotere geheim te kunnen bespeuren.

Het mooiste van het leven kan alleen maar gegeven worden.
Je grijpt het niet.

Geest

Dat is een uitnodiging van God zelf om je leven te riskeren,
om keuzes te maken en moeilijkheden niet uit de weg te gaan.

Geest

Het is ook kracht voor dit alles.

Met de beste wensen voor een verfrissend Pinsteren,

van harte namens de redactie,

pastoor paul

Lees hier de uitgave 2014 april van het sint-pauluskrantje.

En zo gaan we de weg naar Pasca…

In het hart van Jezus' leerlingen woonden liefde en vrees tegelijk.
Liefde om wat Hij was voor hen, voor zovelen, voor alle mensen.
Nooit had een mens zó waar gemaakt wat Hij zei: de ontmoeting met Hem had hun leven omgekeerd.
Zij hielden veel van Hem, steeds meer, naarmate zij in Hem het definitieve antwoord zagen op de vraag naar de diepste zin van het menselijk bestaan.
Maar tegelijk waren zij ook bang. Bang voor de kracht, waarmee Hij optrok, voor de radicaliteit van zijn ondervraging, voor het mysterie dat in Hem verborgen was, voor Zijn relatie met Zijn vader, voor de mogelijke mislukking ook van heel Zijn werk.
Zij hadden de rust van de liefde nog niet doorleefd.

 

Het werden toen wondere laatste dagen, een triomfantelijke intocht.
De triomf van de liefdedienst was dichtbij - heel dicht - nog enkele vrienden bezoeken en dan die laatste maaltijd met de leerlingen.
Steeds weer die wondere gebaren en onthutsende woorden.
De voetwassing: doe evenzo, dient elkander.
En het breken van het brood, de laatste beker: doe dit om aan mij te denken.
En opnieuw begrepen zij niet dat deze wondere afscheidswoorden, het brood en de beker, tot het verraad van een van hen toe, de bevrijdende aankondiging waren van de laatste dingen die God met de mens zou beginnen.
Onmetelijke liefde en genegenheid voor zoveel goedheid en tegelijk onzeglijk verdriet en colère om zoveel onmacht in Hem verteerden hun hart. 

Leven als verrezen mensen
is de verrijzenis waarmaken iedere dag opnieuw,
in ieder leven dat groeien mag,
in iedere glimlach of vergiffenis,
in ieder mens die tot vrijheid en geweten komt.

Een hartelijke groet vanwege de redactie,

pastoor Paul Scheelen

 

Lees hier de uitgave 2014 maart van het sint-pauluskrantje.

Vroege of late Pasen: begin februari worden de winkelrekken volgestouwd met karrevrachten (voorbarige) paaseitjes. 

Vastentijd zei je? Asdag?
Wat was dat ook alweer?
Oh ja, het begin van de krokusvakantie, bedoel je?

Natuurlijk ben jij lezer nog wel vertrouwd met de betekenis van deze Veertigdagentijd die in Vlaanderen al ruim 50 jaar verworteld is met de oproep van Broederlijk Delen tot solidariteit met het Zuiden.
De campagneslogan ‘Plant de toekomst’ focust op de ecologische tuinbouw in Senegal.
Onze solidariteit kan daartoe de broodnodige steun bieden .

Vasten is verbonden leven:

Allen in alles - alles in allen
zijn wij deel van Gods schepping.
Verbonden met alles en allen
zijn wij verantwoordelijk voor het grote geheel.
Vastentijd is een tijd ons gegeven
om opnieuw verbinding te maken
met onszelf, met de andere(n)
met de schepping, met God.

De veertigdagen voor Pasen zijn van ouds een tijd van bezinning en engagement.
Kort en krachtig samengebald verwoordt deze tekst onze opdracht voor de veertigdagentijd.
Van week tot week kunnen de liturgische teksten ons hierbij inspireren en ondersteunen.

Een hartelijke groet namens de redactie,

pastoor Paul Scheelen