Lees hier de uitgave 2017 mei van het sint-pauluskrantje.

Het is als de lente. De botten zwellen als jonge moeders.

Het leven barst open, niet tegen te houden,
ondanks maartse buien en aprilse grillen.
Een diepe, niet te doorgronden stuwkracht.

Pasen is de eerste aanzet voor die aanstekelijke vrijheid om mensen te doen leven,
te doen opstaan vanuit een gedreven Levensbron
die we zo achteloos God noemen, Grenzeloze liefde,
Draagkracht van ons bestaan.

Waarachtig opstandingsgeloof is zo rijk, vordert op en geeft hoop.
De liturgie neemt rustig de tijd.
De leerlingen moeten tot zichzelve komen ...
Vijftig dagen van twijfel, samen scholen,
ramen en deuren gesloten.
Dwars door gewonde handen, genagelde voeten
Gods levensadem ontdekken, dat moeten zijn leerlingen doen.
De Roeach van God, zijn levensbries, begeesterend laten waaien als diepste bron van vrede.
En dan de ramen opengooien ...

Zo wordt het mei.

Hartelijke groeten vanwege de redactie,

Erwin, Marie-Paul, Leo en Paul

 

 

Donderdag 13 april - Witte Donderdag: 

  • Om 19.00u Intieme avonddienst met voetwassing en Laatse Avondmaal.

Vrijdag 14 april - “Goede Vrijdag”:

  • Om 15.00u Kruisweg in de kerk , gevolgd door de Kruisverering.
  • Om 16.30u Goede Vrijdagtocht vertrek vanuit de kathedraal en eindigen in St.-Jacob.

Zondag 16 april - Hoogfeest van Pasen:

  • Om 10.30u Plechtige Paasviering voorgegaan door Pastoor Paul Scheelen. Wijding van water en Paaskaars. Hernieuwing van de doopbeloften.

Muzikale omlijsting St.Paulus Camerata, en Sinfonietta olv. Ivo Venkov.
Aan het orgel Nicolas De Troyer titularis.

Uitvoering van de “Theresienmesse” van Joseph Haydn.

NB. Met Pasen geen kindernevendienst

Lees hier de uitgave 2017 april van het sint-pauluskrantje.

Dit jaar zal de Paashaas, met hoofdletter,
de vakantie afsluiten.
De kinderen zullen zijn eitjes rapen.
Je moet hen toch iets mysterieus aanbieden
dat het leven omhult:
een ei leggende Lepus europaeus.
Een aai factor die niets oproept, tot niets engageert.
So what!!

Doorheen het leven van elke dag, de gebeurtenissen,
het lief hebben, de littekens, groeit bij vele mensen een vertrouwen, een niet te vatten mysterie dat uitdaagt om zin te geven, open te komen voor gerechtigheid en schoonheid.
Een oproep om te gaan staan in de eigen waarheid.
Je weet je verantwoordelijk voor elkaar, voor hongerende kinderen in deze wereld,
voor de schepping, vanuit een Stem achter de dingen, vanuit een Gij, zo transcendent en zo nabij.

Vanuit dit diepe aanvoelen heb je in elke lente behoefte om in gelovige gemeenschap Pasen te vieren. Pasca in het Hebreeuws betekent: “In het voorbijgaan”.
Het is een merkwaardige term, altijd in de bijbel gebruikt voor God die ziet in het voorbijgaan.
Alles draait rond “de blik” waarmee men, geëngageerd, om zich heen kijkt.
Als Gods zoon ons voorbijgaat begint Hij het levensbrood te delen op Witte Donderdag,
neemt alle consequenties op zich op Goede Vrijdag, beleeft op Pasen dat God ‘ja’ zegt op zijn leven in de opstanding..
Het feest van Pasen heeft niets te maken met een lijk dat plots uit de kast komt maar met een kantelmoment waardoor al het goede, in de grijnslach van de samenleving terecht gekomen, boven het onbegrip wordt opgetild tegen de logica van de wereld in. Waar het leven meedogenloos tegen de muur werd gesmeten, wordt een nieuwe horizon geopend door een Liefde die sterker is dan al wat het leven vernietigt.
Of zouden we het toch maar braafjes houden bij een ei-leggende, mysterieuze haas.

Hartelijke groet vanwege de redactie,

Paul Scheelen

Lees hier de uitgave 2017 maart van het sint-pauluskrantje.

Soms mag het je toch wel eens meevallen als predikant.

Al tientallen jaren moet je hertalen wat Jezus bedoelde met:
"je kan niet God dienen en de mammon”.
Maar dan schenkt Luik je de juiste inspiratie. Daar bleken verschillende politici niet de kleine man te dienen, zoals ze altijd zegden, maar zichzelf.
Handig die duizenden euro’s voor vergaderingen die ze nooit hadden bijgewoond of die zelfs nooit hadden plaatsgehad.
En in dezelfde week dacht Gent: we moeten dat beter kunnen.
Ook daar was zelfbediening bij politici troef.
Er werd wat geschud aan de boom: plotseling bleek dat die graaicultuur over heel het land verspreid was.
Ondertussen opperde een cio (Chief information officer) dat 800.000 Euro per jaar wat krap werd. Mag het iets meer zijn?

De radicale taal van het evangelie moeten we lezen als een ontmaskering van die economie van het ongebreidelde niet-genoeg.
Je moet blind zijn om die afgoderij niet heel concreet aan het werk te zien.
Van alles wordt handelswaar gemaakt, ook van mensen.
In Antwerpen werken mensen zonder papieren ‘s nachts in de horeca aan 4 Euro per uur. In de Diamantwijk: 5 Euro per uur.
De hele soap rond Zaventem gaat over de vraag hoe we onze economie ontwikkelen in een leefbare omgeving.
Willen we voor 29 euro naar Rome vliegen voor een city-trip dan vertrekken we in de prille morgen en moeten de mensen onder de vluchtroute de geluidshinder maar voor lief nemen in een slapeloze nacht.
Want zo’n kostbaar vliegtuig moet toch renderen.
Het levert banen op, is het argument. Over winst wordt niet gesproken, noch over schade aan gezondheid en milieu.

Niet aan bejaarden en zieke mensen schonk Jezus deze boodschap maar aan dynamische jongeren om Hem heen.
Hij deed het op een berg, verwijzend naar de Sinaï.
Je weet wel, die berg waar Mozes die leefregels voor Israël uitkapte in steen.
Het klonk als een uitdaging om meer te doen dan het gewone.
Wees een milde mens, vergevingsgezind tegen elke logica in.
Wie kwetsbaar is komt voor jou op de eerste plaats ‘ Zo is God.
Wees vrij en zorgeloos als vogels,
maar hou in je hart een plek voor mensen met echte zorgen.
Werk aan verandering, ook in jezelf.
Er zijn er die dit verstaan hebben.

Een goede vastentijd jou toegewenst namens de redactie.

Pastoor Paul Scheelen