Lees hier de uitgave 2015 april van het sint-pauluskrantje.

"Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen"

Het is dat bekende citaat van Wittgenstein. Toen hij zijn tractatus Logico-Philosoficus schreef werd zijn tweede deel het meest uitgebreid, namelijk over al die dingen waarover hij niet kon spreken zonder te zwetsen.

Want precies die dingen die geen praktisch nut hebben als leven, waardigheid, schoonheid, liefhebben, geloven, sterven, zijn de belangrijkste in ons bestaan.
Je kan er alleen over stamelen' schreef hij aan een vriend. "Telkens wanneer we proberen te praten over de essentie van de wereld vertellen we wetenschappelijke onzin."

Deze dagen van de Goede Week zijn we bij elkaar rond dingen waarover we niet kunnen spreken en toch zouden we deze religieuze, onnuttige momenten niet willen missen.

Palmzondag zet de toon. Hoe oppervlakkig klinkt enthousiasme terwijl de liturgische teksten en gebaren hunkeren naar 'leven vanuit God'.

Maandagavond om 19u. beleven we samen in de Sint-Joriskerk de verzoeningsviering. Een stap voorwaarts, lichaamstaal, handen als Gods nabijheid op je hoofd. Verzoening met je zelf, met je Levensbron, met mensen om je heen.

Dinsdagavond: Stabat Mater. Pergolesi schiep zijn bekendste compositie in eerder trieste omstandigheden: de longen van de mankende, zesentwintigjarige componist waren verteerd door tuberculose, een ziekte waaraan hij al ruim vier jaar leed. Gedesillusioneerd trok hij zich terug in een klooster in Pozzuoli, bij Napels, om er zijn laatste werk te schrijven. Op 16 of 17 maart 1736 overleed hij er, nadat hij er het 'Stabat Mater' had voltooid, een werk dat hem meteen onsterfelijk zou maken.

Op Witte Donderdag beklijft telkens weer het gebaar van de voetwassing en het breken van het Brood in de stilte van het hoogkoor.

Pasen vieren is niet mogelijk zonder het besef van Goede Vrijdag. Steeds weer aansprekend die oeroude, realistische liturgie, die kruisverering als een protest tegen elk onzinnig lijden. Daarna vertrekt vanuit de kathedraal de Goede Vrijdagtocht als een stille getuigenis in een kooplustige stad. Ook nu wordt Jezus op zovele plaatsen in onze wereld gekruisigd. Eerst dan, na al deze stappen, niet eerder, mag het Paaslicht ontstoken worden.

Zelenka, Bach's katholieke evenknie, componeerde zijn 'Missa Paschalis' in 1726. Uitgebreide koren, waarbij dikwijls concertante soli voorkomen, worden begeleid door het orkest. Vocale solo's dienen als contrast. Het verheugt ons dat dit mooie werk op Paasdag 2015 in Sint-Paulus kan weerklinken.

Een hartelijke groet vanwege de redactie en oprechte dank aan Jos Phlippo die het krantje samenstelde.

Lees hier de uitgave 2015 maart van het sint-pauluskrantje.

We zijn bijna halfweg op onze veertigdagentocht naar Pasen; misschien toch een moment om je af te vragen hoe sterk (of zwak) jij die 'sterke' tijd tot nog toe hebt beleefd? Ligt die boeiende vastenkalender wat te verstoffen onder een stapel kranten of probeer je er elke dag een rustig moment voor uit te trekken? En hoe trouw ben je aan die bedoeling er dit jaar iets van te maken?

Veertig dagen woestijn-tijd
tussen oud en nieuw
tussen verleden en toekomst
tussen dood en opstanding ... 

Ze klinken profetisch deze woorden en actueler dan ooit in deze tijd van omwentelingen, opstanden, de luide schreeuw naar vrijheid en opstanding vanuit zoveel landen en volken.

Die grote droom van een nieuwe wereld, met menswaardig leven voor alle mensen oud en jong ... dat grote visioen van universele vrede.
Zal na die lange goede vrijdag van bloedvergieten en bruut geweld eindelijk het licht van Pasen doorbreken?

Onze redactie voelt zich verbonden met de vele Christenen en Moslims die vervolgd en soms uitgemoord worden omwille van hun geloof. Ooit bevond zich de grootste en meest ontwikkelde Christenheid in het Midden-Oosten en Klein-Azie. We waren, het vergeten.
Het Stabat Mater van Pergolesi op dinsdag 31 maart bezingt dat lijden maar vertolkt ook de hoop. Als je enigszins kunt, zorg dat je die wondermooie uitvoering niet mist.
Noteer nu reeds het schitterende programma van de orkestmissen.

De redactie wenst u nog een mooie vastentijd toe.
Een hartelijke groet namens hen,

pastoor Paul Scheelen

Lees hier de uitgave 2015 februari van het sint-pauluskrantje.

Er gebeurt toch heel wat in zo'n parochiegemeenschap.

Je kan het proeven in de jaaroverzichten met een blik vanuit verschillende hoeken.

Eén groot netwerk, cultureel, sociaal, religieus, de vinger aan de pols van een samenleving, dicht bij het lief en leed van mensen. Een gemeenschap met centraal de Eucharistische aanwezigheid als uitdaging om het leven te delen. Inzet van zovele vrijwilligers.

Hoe geven we dat licht door aan kinderen, speels tijdens een verlate Lichtmisviering?

Hoe daagt een moderne kunstenaar, Ricardo Brey, ons uit op de trappen van het hoogaltaar, om elk leven te zien als een vuur? 'Every life is a fire'.

Hoe bouwen we een oecumenische viering op om de honderdduizenden onbekende vluchtelingen uit de schaduw te halen naar het licht?

Een hartelijke groet vanwege de redactie: Zr. Hadewych, Jos phlippo, Luc Janssen, Ludo Beersmans, Leo Van achter.

Pastoor Paul Scheelen.

Lees hier de uitgave 2015 januari van het sint-pauluskrantje.

Jaaroverzichten, nieuwjaarsbrieven, goede voornemens: het zijn de onvermijdelijke ingrediënten van de jaarwisseling.

Na het memorabele herdenkingsjaar van 'de grote oorlog' - waartoe we ook in St-Paulus een merkwaardige bijdrage konden leveren- wordt het wel even wennen aan dat nieuwe eindcijfer.

Het jaar loopt ten einde, de media overstelpen ons weer met uitgebreide jaaroverzichten en beschouwingen. Beelden van oorlog, gruwel en geweld wereldwijd blijven op ons netvlies gebrand. Toenemende armoede en crisis alom, enerzijds grenzeloze verspilling, anderzijds nijpende bezuiniging. En toch zien we ook dagelijks zoveel mooie en hoopvolle dingen gebeuren in eigen stad en gemeenschap.

En hoe ziet jouw jaaroverzicht eruit?
Was het een rampjaar of een lichtjaar?

Op 4 januari ontmoeten wij in elk geval elkaar tijdens de Nieuwjaarviering en de receptie.

Mischien leest je kleinkind straks met klamme handjes z'n eerste nieuwjaarsbriefje, graag willen we ons daarbij aansluiten:

We wensen je van harte
de zaligheid van een nieuw begin
gezondheid te koop
geluk naar hartenlust
werk voor je handen
voedsel voor je geest
levensmoed voor tien

Een hartelijke groet vanwege de redactie: Zr. Hadewych, Leo Van achter, Jos Phlippo, Ludo Beersmans, Luc Janssen en pastoor Paul Scheelen.