Lees hier de uitgave 2017 maart van het sint-pauluskrantje.

Soms mag het je toch wel eens meevallen als predikant.

Al tientallen jaren moet je hertalen wat Jezus bedoelde met:
"je kan niet God dienen en de mammon”.
Maar dan schenkt Luik je de juiste inspiratie. Daar bleken verschillende politici niet de kleine man te dienen, zoals ze altijd zegden, maar zichzelf.
Handig die duizenden euro’s voor vergaderingen die ze nooit hadden bijgewoond of die zelfs nooit hadden plaatsgehad.
En in dezelfde week dacht Gent: we moeten dat beter kunnen.
Ook daar was zelfbediening bij politici troef.
Er werd wat geschud aan de boom: plotseling bleek dat die graaicultuur over heel het land verspreid was.
Ondertussen opperde een cio (Chief information officer) dat 800.000 Euro per jaar wat krap werd. Mag het iets meer zijn?

De radicale taal van het evangelie moeten we lezen als een ontmaskering van die economie van het ongebreidelde niet-genoeg.
Je moet blind zijn om die afgoderij niet heel concreet aan het werk te zien.
Van alles wordt handelswaar gemaakt, ook van mensen.
In Antwerpen werken mensen zonder papieren ‘s nachts in de horeca aan 4 Euro per uur. In de Diamantwijk: 5 Euro per uur.
De hele soap rond Zaventem gaat over de vraag hoe we onze economie ontwikkelen in een leefbare omgeving.
Willen we voor 29 euro naar Rome vliegen voor een city-trip dan vertrekken we in de prille morgen en moeten de mensen onder de vluchtroute de geluidshinder maar voor lief nemen in een slapeloze nacht.
Want zo’n kostbaar vliegtuig moet toch renderen.
Het levert banen op, is het argument. Over winst wordt niet gesproken, noch over schade aan gezondheid en milieu.

Niet aan bejaarden en zieke mensen schonk Jezus deze boodschap maar aan dynamische jongeren om Hem heen.
Hij deed het op een berg, verwijzend naar de Sinaï.
Je weet wel, die berg waar Mozes die leefregels voor Israël uitkapte in steen.
Het klonk als een uitdaging om meer te doen dan het gewone.
Wees een milde mens, vergevingsgezind tegen elke logica in.
Wie kwetsbaar is komt voor jou op de eerste plaats ‘ Zo is God.
Wees vrij en zorgeloos als vogels,
maar hou in je hart een plek voor mensen met echte zorgen.
Werk aan verandering, ook in jezelf.
Er zijn er die dit verstaan hebben.

Een goede vastentijd jou toegewenst namens de redactie.

Pastoor Paul Scheelen