Lees hier de uitgave 2016 maart van het sint-pauluskrantje.

Het moderne kunstwerk van Ramirez, Utopia,
in de binnentuin van St.-Paulus,
krijgt meer en meer aandacht vooral bij valavond.
Vanuit de container, beeld van menselijke ontwaarding,
lichten woorden op als empathie, barmhartigheid,
gedeelde tafel, presentie, thuis...
Doorheen fluïde figuren, geknakt, soms omarmend, gevleugeld,
zoekt het licht weerkaatsing.

Bijbelse beelden duikelen dan in je op.
Het uitdagend vuur,
dwars doorheen verscheurende dorens van ‘het braambos’.
Israël kende nog geen containers
maar wel deportatie, vluchten, radeloos op zoek naar een plek grond
en toekomst voor je kind.
Zal broeder Mozes achteruitdeinzen voor dit vuur?

Het is een verhaal van aarzelen zoals op onze dagen,
lees het maar na in Exodus,
een verhaal van ontkenning, verantwoordelijkheid afschuiven,
onmacht veinzen, weglopen van je diepste roeping.
Wat moet dat met het licht uit de container?
Zijn we niet zelf verlicht?
Alhoewel, nu je het zegt: waren er geen drie grote woorden in de Franse revolutie. Ik hoor er nog maar één dat standhoudt: vrijheid.
Zijn ‘gelijkheid’ en ‘broederlijkheid’ verdampt in ons verlicht bestaan?

Voormalig Europees president Van Rompuy gaat deze dagen in talloze zalen opnieuw vertellen waar onze Europese roots lagen.
Niet in het verlangen naar sterke economie maar in de krachtige wil om elke oorlog uit te bannen en dit door verzoening.

Professor Jan De Maeseneer zal wel even geschrokken zijn van de reacties op zijn opiniestuk rond een onderzoek bij toekomstige artsen.
Nog maar elf procent van de studenten wil huisarts worden, ontdekte hij, maar opvallend was dat de meesten zich aansloten bij het “individueel schuldmodel”. ‘Wie niet succesvol is heeft zijn best niet gedaan’.
Woordjes als “mededogen- empathie” kwamen niet voor het voetlicht.

Na een eerste gulp van negatieve reacties ontstond er toch stilaan een boeiend doordenken, inspirerend.
Hoe kan de kreet uit de container ons verdiepen om bewuster onze Joods-Christelijke roots te herontdekken
en de Opstand van Pasen te begrijpen?

Namens de redactieploeg, een hartelijke groet,
pastoor paul scheelen