Lees hier de uitgave 2013 oktober van het sint-pauluskrantje.

‘De Herfst blaast op den horen,
en ’t wierookt in het hout;
de vruchten gloren’… (Felix Timmermans)

Oktober, hoor je die klank van koper? de kleur van oker in vallend blad.
Een gedicht, eerder een innig gebed, waarin de nederige kunstenaar zich met heel zijn wezen openstelt voor Gods zegen. ‘Ik hoor U door mijn hart en door de rieten zuchten’.
Poëzie waar je stil van wordt.

De eerste zondag van oktober wordt weer een Hoogdag voor de Broederschap van O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans en voor de vele getrouwen, die de aloude traditie van processie en Scheldewijding niet willen missen.

De jongste jaren sloten ook steeds meer Kapellen en Broederschappen uit andere parochies aan. Heel wat toevallige voorbijgangers en/of toeristen kijken belangstellend toe en vragen naar oorsprong en betekenis van dit indrukwekkend schouwspel.

Blijft het bij schilderachtige folklore en heimwee naar het rijke Roomse leven of gaat het om een diepe bewogenheid ?

Laten we niet vergeten dat deze stad aan de stroom doorheen de eeuwen een wisselende stroom van migranten heeft zien vertrekken en aankomen : vluchtelingen, asielzoekers, kansarmen, thuislozen van alle kleuren en talen.

Moest Maria niet zelf op de vlucht met haar kind?
En boden kerken niet doorheen de eeuwen asiel aan vluchtelingen?

Zovele Mariabeelden aan hoeken en straten vertellen van de hunker naar troost en nabijheid. Ook in onze parochie werd op de hoek van de Zwartzustersstraat opnieuw door Kruis en Beeld, de "Koningin van de Rozenkrans" gerestaureerd. Zij stond onder de bescherming van de Zwartzusters die zich honderden jaren ontfermden over zieken en stervenden.

Op woensdag 9 oktober start de nieuwe reeks oecumenische bijbelavonden rond ’de werken van barmhartigheid’. Je vindt er nieuwe inspiratie vanuit die diepe bijbelse bewogenheid.

Een hartelijke groet vanwege Ludo Beersmans, Leo Van achter, Jos
Phlippo, Zuster Hadewych en pastoor Paul Scheelen